Vrijdag 8 februari moet blijken of Winterswijk weer snel een nieuw college van burgemeester en wethouders heeft. Deze week hebben de raadsfractie een reeks gesprekken van telkens twee partijen met elkaar en aan het slot daarvan verwacht burgemeester Bengevoord een voorstel voor een nieuw college. Zo niet dan wordt een externe gespreksleider, een informateur, gevraagd via gesprekken te komen tot een voorstel. De raadsfractie zijn het er over eens dat snelheid geboden is en dat het resultaat een stabiel dagelijks bestuur moet zijn. De noodzaak van een nieuw college is een gevolg van het vertrouwen dat het CDA opzegde in coalitiegenoot Winterswijks Belang. Aanleiding daartoe was de beschuldiging van onder meer Winterswijks Belang dat het CDA en met name wethouder Elferdink gelogen zou hebben over de rol die de energietafel bij het bepalen van het duurzaamheidsbeleid heeft gespeeld. De energietafel is een groep betrokken burgers en organisaties die adviseert over energiebesparing en duurzame opwekking. Volgens wethouder Elferdink was de inbreng van de energietafel wel degelijk van invloed geweest op de duurzaamheidsnota, volgens Winterswijks Belang had de energietafel misschien een komma mogen verplaatsen, maar meer niet.