Burgemeester en wethouders zien niet de noodzaak van het invoeren van cameratoezicht bij de voormalige supermarkt aan de Kloetenseweg. Inge Klein Gunnewiek van de VVD had hierom gevraagd in vragen die zij aan het college van B en W stelde. Op een wijkavond hadden bewoners gezegd ernstige overlast te ervaren door hangjongeren en drugsdealers. Volgens burgemeester Joris Bengevoord is hiervan de laatste tijd weinig gebleken. De locatie is intensief en op wisselende tijden bezocht door de politie, het team handhaving, het jongerenwerk en de verslavingszorg, Ze hebben nooit mensen aangetroffen. Wel vonden ze lege wietzakjes. Daardoor is de indruk dat de overlast meevalt.

Geen probleem met de openbare orde
Burgemeester Bengevoord constateert ook dat er en bij de politie en bij de gemeente weinig klachten zijn binnengekomen. Omdat het ‘voortdurende onderzoek’ aantoont dat er geen sprake is van structurele drugshandel en –overlast op deze locatie is het onder deze omstandigheden instellen van cameratoezicht een te zware maatregel. Die gaat immers gepaard met een flinke inbreuk op de privacy van iedereen die de plek bezoekt. Omdat er op dit moment geen probleem met de openbare orde is, is er geen reden voor de burgemeester om hier anders over te gaan denken. In de commissie ruimte van afgelopen woensdag gaf hij ook aan, dat als de buurtbewoners toch overlast ervaren, zij altijd contact op kunnen nemen met de politie. De VVD suggereerde een wijkspreekuur in te voeren met de wijkagent, maar volgens Bengevoord is dat niet nodig. Als er iets speelt is de wijkagent per telefoon of via de sociale media altijd snel te bereiken.

Voorzichtig optimisme over herbestemming voormalige supermarkt
Ondanks dat de problemen rondom de voormalige supermarkt mee lijken te vallen, gaat de schouw die de burgemeester in de buurt wil houden wel door. Die zal begin januari plaats vinden. Samen met onder andere de politie, het team handhaving en het jongerenwerk zal Bengevoord dan ter plekke kijken en in gesprek gaan met de buurt om zich op de hoogte te stellen van hoe veilig de bewoners zich voelen. De beste oplossing zal zijn dat er een herinvulling van het pand aan de Kloetenseweg komt. Het zou, zoals wethouder Wim Aalderink zegt, weer “een druktepunt” moeten worden. Enige bedrijvigheid op de begane grond zou gecombineerd kunnen worden met de bouw van woningen. De gesprekken hierover met de eigenaar lopen nog, maar de wethouder is “voorzichtig optimistisch” over de resultaten. Veel kan hij er nog niet over zeggen, maar hij “sluit niets uit”.