Sinds dinsdag wordt de kleiput in Winterswijk minder diep gemaakt. Grond die opgeslagen ligt op het spoorwegemplacement aan de Parallelweg wordt als eerste naar de kleiput gebracht.

Er was de afgelopen maanden veel te doen over het verdiepen van de kleiput. De gemeente wil de kleiput verondiepen om de natuur de kans te geven, maar ze doet dat met licht verontreinigde grond uit de eigen zanddepots. Volgens tegenstanders is de natuur in de kleiput al mooi genoeg en is het de vraag wat het effect van het verondiepen is. De gemeenteraad ging eind oktober echter akkoord met het plan.

De gemeente heeft al voorzorgsmaatregelen getroffen. Zo zijn er hekken rondom de kleiput geplaatst en is er een filtervoorziening geplaatst. Daarnaast zijn er ook nulmetingen gedaan. In het gebied ligt de Japanse duizendknoop. Er komt ook grond vervuild met Japanse duizendknoop in de put. De gemeente heeft de situatie vastgelegd om te monitoren.

Door: mediapartner Omroep Gelderland