Van 5 oktober tot en met 26 mei 2019 is in het Onderduikmuseum in Aalten de tentoon-stelling ‘De vrouw als spil van het verzet’ te zien. In deze tentoonstelling staat de rol van vrouwen tijdens het verzet in de Tweede Wereldoorlog centraal. Vrouwen speelden een essentiële rol als ‘managers’ van het verzet. Ze opereerden doorgaans in de schaduw van hun mannen en vaders en vooral na de oorlog bleef hun werk veelal onbekend. In ‘De vrouw als spil van het verzet’, staan de indringende verhalen centraal van de vrouwen die erbij waren. Via niet eerder ontsloten bronnenmateriaal in de vorm van interviews, brieven, dagboeken, voorwerpen en foto’s komen deze vrouwen uit de schaduw van de geschiedenis, die zich lange tijd alleen op de rol van de mannelijke verzetsstrijders heeft gericht.

Zo is er, naast allerlei andere vrouwen, aandacht voor Heleen Kuipers- Rietberg (alias Tante Riek) uit Winterswijk. Zij was betrokken bij de oprichting van het georganiseerde landelijke netwerk Hulp aan Onderduikers (LO) en groeide uit tot een van Nederlands bekendste verzetsvrouwen.

Parallel aan deze tentoonstelling is de tentoonstelling Palet van Verzet te zien, waarin ook verzetsvrouwen van na WO2 aan bod komen. Deze tentoonstelling kwam tot stand in samenwerking met Stichting Aletta en zal na in Aalten te zien zijn geweest doorreizen naar diverse andere plekken in Nederland.

Het Nationaal Onderduikmuseum legt zich als kenniscentrum en enige museum in Nederland toe op het burgerperspectief en de keuzes die burgers maakten voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog als het gaat om vrijheid en verzet. Het museum gebruikt de verhalen van toen om het gesprek van nu te voeren. Elke derde donderdag van de maand zal er een lezing of filmvertoning woorden georganiseerd rondom het thema verzet. Kijk voor actuele tijden en sprekers op www.nationaalonderduikmuseum.nl

De expositie De vrouw als spil van het verzet maakt onderdeel uit van 2018 Jaar van Verzet.