De omwonenden van de kleiput aan de Driemarkweg maakten opnieuw gebruik van het spreekrecht, dit keer bij de gemeenteraadsvergadering. Gert-Jan Lucas riep de gemeenteraadsleden op om in de raadsvergadering van oktober zich alsnog uit te spreken tegen de verondieping van de plas. Dan wordt de gebiedsvisie Molenveld en omgeving behandeld. De verondieping van de kleiput is daarvan onderdeel. “Het belangrijkste doel is niet natuurontwikkeling, maar recreatieve projecten betalen met het storten van vervuilde grond.”

‘Geld verdienen belangrijker’ 
Lucas herhaalde dat de kleiput uniek en bijzonder is en dat daaraan niets hoeft te veranderen. “Er zitten meer vissen dan in Bekendelle.” De recreatieve projecten die beschreven worden in de gebiedsvisie hoeven van hem niet uitgevoerd te worden. De visie vatte hij samen met ‘veel plaatjes en weinig inhoud’. Die projecten worden gefinancierd met het geld dat de verondieping oplevert. Voor de afvoer van de grond die daarvoor gebruikt wordt, moet betaald worden. Lucas sprak nadrukkelijk over vervuilde grond die gebruikt zal worden. De verondieping wordt gefaseerd uitgevoerd. “Wij willen geen industriële activiteiten in onze put, zeker geen tien jaar. Durft u de volgende maand de beslissing tot verondieping te nemen en te kiezen voor een onomkeerbaar proces? Het gaat niet om natuurontwikkeling, maar om geld verdienen.”

‘Natuur opwaarderen met vervuilde grond’
De SP liet via het spreekrecht weer van zich horen. Raymond van der Laan was verbaasd over de gang van zaken rondom de kleiput. Hij legde de nadruk op de zwaar vervuilde grond, die op het spoorwegemplacement ligt, en die daar dit jaar nog weg moet. Er zou een afspraak met Prorail zijn, dat als die niet voor 1 december weg, is de gemeente een half miljoen moet betalen. Hij vond het verbazingwekkend dat natuur wordt opgewaardeerd met vervuilde grond. Hij vond het merkwaardig dat de beslissing hierover een bevoegdheid van B en W is. “Raad, neem de regie terug”, riep hij op. Bovendien is er geen goede communicatie geweest. Alle reden voor de SP om alle risico’s in kaart te brengen en eerst te onderzoeken welke beschermde soorten er zijn. Zo’n onderzoek is overigens al uitgevoerd.

Geeft de gemeente zichzelf korting?
Loes ten Dolle (D66) sprak in het vragenhalfuur ook over de vervuilde grond op het spoorwegemplacement. “Wij zijn niet enthousiast over de verondieping van de kleiput, maar we vielen steil achterover van de financiering.” De gemeente zou deze grond goedkoper naar de kleiput mogen afvoeren. Normaal gesproken moet hiervoor drie en halve ton euro betaald worden, maar de gemeente betaald 60.000. “Dat is 84% korting.” Zij wilde dat B en W het voorstel opschort en er nog eens goed naar te kijken. “Een financiële prikkel is geen goede reden om dit te doen.” Volgens wethouder Wim Elferdink is daarvan geen sprake. Voor de grond op het emplacement wordt minder gerekend, maar voor grond van elders wordt juist meer betaald, zodat de opbrengst altijd gemiddeld ruim 15 euro per kubieke meter is. De gemeente betaalt 1,2 miljoen euro voor de grond die wordt gebruikt voor het verondiepen van de kleiput.

Commissie ruimte
Wethouder Elferdink reageerde nog niet op de insprekers. De burgemeester wees de insprekers erop dat over de gebiedsvisie Molenveld en de verondieping van de kleuput wordt gesproken in de commissie ruimte van woensdag 3 oktober. Dan zal meer duidelijk worden over de mate van verontreiniging van de te gebruiken grond. Zeker is in ieder geval dat er geen zwaar verontreinigde grond mag worden gebruikt. Daarvoor heeft het Waterschap Rijn en IJssel namelijk geen toestemming gegeven. In de commissie ruimte van september zei wethouder Elferdink al dat de aangevoerde grond wordt bemonsterd, zodat zeker is dat het licht verontreinigde grond is.

Door: Bernhard Harfsterkamp, Achterhoek Nieuws.