Jan Wilterdink (53) uit Winterswijk is maandagavond 24 september benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg de Koninklijke onderscheiding vanwege zijn jarenlange inzet voor sportclub Kotten en fusieclub FC Trias. Burgemeester Joris Bengevoord reikte de onderscheiding aan hem uit tijdens de algemene ledenvergadering van FC Trias.

Verdiensten
Jan Wilterdink heeft zich de afgelopen 22 jaar voor de Winterswijkse voetbalsport ingezet als vrijwilliger en bestuurslid van sportclub Kotten, die in 2002 is gefuseerd in FC Trias. Van 1996 tot 2002 was de heer Wilterdink lid van het algemeen bestuur van sportclub Kotten. In deze periode was hij actief bij de sponsoring en PR, vervulde bestuursdiensten bij thuis- en uitwedstrijden en was voorzitter van de werkgroep jeugd.

De heer Wilterdink heeft ook een rol vervuld bij de fusie van de voetbalverenigingen, met name bij het samenvoegen van de jeugd voor de toekomstige fusieclub FC Trias. Vanaf 2002 is de heer Wilterdink jeugdvoorzitter en lid van het algemeen bestuur van FC Trias. Vanaf 2009 tot heden is hij voorzitter van het algemeen en dagelijks bestuur van FC Trias.  Als voorzitter van FC Trias is hij aanspreekpunt voor de Stichting Sport Bataafseweg en de gemeente Winterswijk.

Tevens is hij actief in de PR-commissie, treedt op als gastheer en is medeorganisator van het jaarlijkse Rabo kids cup toernooi. Naast de voetbalactiviteiten is de heer Wilterdink actief bij de organisatie van sociale activiteiten binnen de vereniging.  Als aanjager van diverse commissies binnen FC Trias, is hij ook van onschatbare waarde. Een voorbeeld hiervan is het project ‘schone was’, waarbij mensen met een verstandelijke beperking worden ingezet voor het wassen van de clubkleding.

Hij wordt alom gewaardeerd voor zijn waardevolle, constructieve en enthousiaste bijdragen. Vanaf heden geeft hij het voorzitterschap over aan zijn opvolger, de heer Bart Berenschot.

Foto: FC Trias