Foto: RTV Slingeland

De gemeenteraad heeft donderdagavond 29 juni ingestemd met een extra subsidie voor Villa Mondriaan en muziekschool Boogie Woogie. Villa Mondriaan krijgt een incidentele verhoging van 100.000 euro en Boogie Woogie kan op een eenmalige extra subsidie van €190.200 rekenen.

Het bestuur van stichting Villa Mondriaan vroeg om een structurele verhoging van de jaarlijkse subsidie met € 30.000 naar
€100.000 vanaf 2018. De raad heeft alleen ingestemd met een incidentele verhoging naar € 100.000 voor 2018. Het verzoek om structurele verhoging van de subsidie wordt meegenomen bij de begrotingsbehandeling 2019 eind oktober.

Zwaar weer
Bij Boogie Woogie zijn er in 2017 al tekorten ontstaan en en ook in 2018 verwacht de organisatie een verlies. De tekorten zijn onder andere ontstaan doordat de afgelopen jaren fors is bezuinigd op de subsidie voor Boogie Woogie. Daarnaast zijn er meer kosten gemaakt doordat het aantal leerlingen is gegroeid, terwijl een daling van het aantal leerlingen was verwacht.
De raad heeft daarom ingestemd met het voorstel om Boogie Woogie een eenmalige subsidie van € 190.200 te verlenen om het ontstane liquiditeitstekort te dekken en een eenmalige subsidie van € 54.000 om een businessplan op te stellen.