Foto: Jan Bent

Wethouder buitengebied Wim Elferink van Winterswijk heeft donderdag 21 juni bij Aarde-Werk ‘De Stegge’ in Winterswijk de Hotspot Kotten geopend, samen met initiatiefnemer Jan Bent. Deze hotspot markeert de start van het lint Groen & Biodiversiteit, het lint dan vanuit het oosten van Nederland naar de Floriade 2022 leidt. 

De aanleiding van de opening van deze Hotspot is dat in 2022 de Floriade haar deuren opent in Almere. Het thema van deze Floriade is ‘Growing Green Cities’.  Het evenement vraagt aandacht voor belangrijke vraagstukken zoals voedselvoorziening, klimaatverandering, energiewinning en circulaire economie. 

Zes thema’s
Er worden een zestal Groene etalages langs de Waterlandseweg in Almere ingericht welke elk een thema hebben. De thema’s zijn: Groen & Water; Groen & Energie; Groen & Gezondheid; Groen & Luchtkwaliteit; Groen & Economische waarde en Groen & Biodiversiteit. 

Vanuit diverse plaatsen uit Nederland (noord / zuid en oost / west) worden (zes digitale) linten gemaakt, welke gevolgd kunnen worden, waarbij ieder lint een thema draagt. Deze linten worden vanaf dit jaar opgezet en gevormd om zo een goede aanloop te krijgen naar de Floriade in 2022. 

Deze linten (of delen daarvan) kunnen dan ook de komende jaren ook door het publiek bezocht worden middels Hotspots. Informatie over de linten en de Hotspots kan men straks lezen via een website en een APP welke de komende maanden ontwikkeld gaat worden. 

Groen & Biodiversiteit 
Lint zes Oost Nederland heeft als thema Groen & Biodiversiteit en loopt vanuit de Duitse grensstreek (Achterhoek / Twente) al slingerend richting Arnhem, Deventer, Veluwe richting Almere. Deze Hotspots geven symbolisch een beeld van het belang van de biodiversiteit voor natuur en mens. Voldoende verscheidenheid in gewassen en dieren is noodzakelijk voor de overleving van alle soorten. 

De groene hotspot is een samenwerkingsverband van Hoveniers & Groencentrum Wenninkhof, Aarde-Werk ‘de Stegge’ en Branchevereniging VHG. Tijdens de opening hebben de wethouder, Jan Clement en Bas van Swigchem van de VHG-werkgroep Floriade verschillende planten gepoot in de grote plantenbak van duurzaam Winterswijks eikenhout.

Wethouder Wim Elferink: “Biodiversiteit bevorderen staat in het nieuwe collegeprogramma, omdat het bijdraagt aan gezondheid en welbevinden. Met een initiatief als de groene linten en deze eerste hotspot bij Aarde-werk De Stegge werken we samen met alle maatschappelijke partners aan een landschap als -preventief- medicijn, met biodiversiteit als belangrijkste ingrediënt.” 

Jeugd betrekken
Jan Bent van Hoveniers & Groencentrum Wenninkhof is initiatiefnemer van deze hotspot biodiversiteit: ”We leven in een groene omgeving en die willen we groen houden. Daarom willen we de jeugd ook betrekken. Dertig leerlingen van de openbare basisschool Kotten, pal achter de hotspot, maken deze ochtend insectenhotels voor op het terrein en ze ervaren verschillende stukjes natuur op het blotevoetenpad. Als we op de juiste wijze bezig zijn met biodiversiteit, zijn we direct bezig met hún toekomst.” 

Op veldjes en balcons
Bent is enthousiast voorvechter van biodiversiteit en schroomt niet om andere daarin mee te nemen: “In de buitengebieden van Winterswijk is veel groen, maar we willen inwoners stimuleren om de biodiversiteit te vergroten. We zijn blij met de aandacht voor biodiversiteit in het collegeprogramma in Winterswijk en we zien ook kansen voor ‘gezond groen’. “Meer -en liefst verschillend- groen in de leefomgeving draagt bij aan vitaliteit. Dat is aangetoond. Ook is het zeer goed mogelijk om in kleine tuintjes biodiversiteit te stimuleren. Een speciaal gekweekte meerkleurige Buddleja van slechts één meter hoog trekt zelfs in een pot op een balkon vlinders aan.” 

Goed voorbeeld
De hotspot staat op het terrein van Aarde-Werk ‘de Stegge’ welke gerund wordt door Gea Boessenkool en Jan Willem van de Velde. Deze Praktijkschool voor Duurzaamheid bevordert de biodiversiteit optimaal. Deze duurzame aanpak trekt veel bezoekers uit het hele land. Sinds 2006 neemt de variatie in planten en dieren toe dankzij takkenrillen, beperkt maaien, microklimaatzones, rommelhoekjes en aanplant van vergeten en inheemse plantensoorten. Het aantal verschillende planten is dan ook indrukwekkend: maar liefst 483 soorten komen op het terrein voor. 

Al doende leert men
Bij Aarde-Werk ‘de Stegge’ wordt al doende geleerd en met die inzichten wordt het terrein verder ontwikkeld. Het inspirerende terrein wordt tot een integraal duurzaam systeem gemaakt door biodiversiteit slim te combineren met:

* denken en werken in kringlopen 

* toepassen van duurzame, onuitputtelijke energie 

* beperken van ecologische voetafdruk van de menselijke gebruikers