Foto: Gemeente Winterswijk

Rik Gommers heeft bij zijn afscheid als wethouder een zilveren erepenning van de gemeente Winterswijk ontvangen. Burgemeester Bengevoord overhandigde de waardering tijdens de afscheidsreceptie in Theater De Storm op vrijdag 22 juni. 

Rik Gommers kreeg de erepenning als dank voor jarenlange inzet als wethouder van de gemeente Winterswijk. Gommers was van 15 juni 2006 tot 19 juni 2018 wethouder voor Winterswijks Belang (WB) in het college van burgemeester en wethouders. In de twaalf jaar van zijn wethouderschap heeft hij zich ingezet voor de beleidsterreinen ruimtelijke ordening, economie (industrie), verkeer en vervoer, duurzame energie, milieu, kunst, cultuur en erfgoed. Gommers werd ook geroemd door het feit dat hij in zijn eerste termijn collega-wethouder Ben Uffink (PvdA) en in zijn tweede termijn burgemeester Thijs van Beem langdurig verving tijdens hun ziekte.

De gemeenteraad heeft besloten Rik Gommers bij zijn afscheid de hoogste gemeentelijke onderscheiding toe te kennen “als blijk van waardering en erkentelijkheid voor de professionele wijze waarop hij als bestuurder invulling heeft gegeven aan het ambt van wethouder van de gemeente Winterswijk”, aldus de gemeente.

Erepenning gemeente Winterswijk
De gemeenteraad heeft de erepenning van de gemeente Winterswijk op 29 mei 1980 ingevoerd. De raad kan de erepenning als blijk van waardering en dankbaarheid toekennen aan inwoners en niet-inwoners die zich op een bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de gemeenschap van Winterswijk. De erepenning bestaat uit een legpenning met inscriptie en een oorkonde.

De laatste keer dat de erepenning werd uitgereikt was op 23 februari 2017 aan oud-burgemeester Thijs van Beem bij zijn afscheid van de gemeenteraad. Op 22 juni 2016 kreeg de Joodse schrijfster Johanna Reiss een erepenning. Op 6 januari 2014 ontving Wim van Krimpen een erepenning voor zijn inzet bij de realisatie van Villa Mondriaan.