Gemeente Winterswijk heeft de intentie uitgesproken om deel te nemen aan het programma ‘Nu Niet Zwanger’ dat erop gericht is om ongewenste en ongeplande zwangerschappen te voorkomen. Het programma zet in op intensieve begeleiding van (potentiële) ouders met een verhoogde kwetsbaarheid door veelal een combinatie van psychiatrische problemen, een verstandelijke beperking, verslaving, dakloosheid, schulden, problemen met loverboy’s of illegaliteit. Belangrijkste doel: ongeplande en ongewenste zwangerschap voorkomen. 

Het programma ‘Nu Niet Zwanger’ (NNZ) is ontwikkeld in Tilburg. Inmiddels ook opgezet in Rotterdam en Nijmegen, met vergelijkbare resultaten. Het programma blijkt succesvol te zijn. Dankzij de proactieve benadering en het leveren van maatwerk besloten veel vrouwen (80%) vrijwillig om juiste anticonceptie te gebruiken. Het gaat om bewustwording en het bespreken van de kinderwens, seksualiteit en anticonceptie, zowel bij de kwetsbare ouders als bij de hulpverleners. 

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft begin 2018 subsidie toegekend om dit programma landelijk uit te rollen naar 25 regio’s voor een periode van 3 jaar. Deelname aan het landelijke programma ‘Nu Niet Zwanger’ biedt regio’s ondersteuning bij het opzetten en implementeren van het programma door middel van een lokale projectmatige aanpak, waarna de regio zorg draagt voor duurzame borging in bestaande zorg-welzijn structuren. 

Volgens wethouder Ilse Saris past het programma ‘Nu Niet Zwanger’ in de preventieve aanpak waar de gemeente voor gaat. “Door het voeren van een goed gesprek over een kinderwens en anticonceptie, creëren we bewustwording. Hiermee kunnen we ongeplande en ongewenste zwangerschappen voorkomen, daar heeft iedereen baat bij” aldus de wethouder. De invoering van het programma wordt ondersteund door de landelijke GGD en GGD Noord- en Oost-Gelderland.