rood potlood

rood potlood
Foto: RTV Slingeland

Woensdagavond om 21.00 uur, als de stembureau’s gesloten zijn, dan begint het werk pas écht voor de mensen in het stembureau: ze moeten dan alle stemmen gaan tellen. Maar wanneer is dan de definitieve uitslag bekend?

Sneltelling
Na het sluiten van de stembussen om 21.00 uur beginnen de stembureauleden met het handmatig tellen van de stemmen. Het leuke is: kiezers kunnen het tellen van de stemmen bijwonen! Het is een openbare gelegenheid. De stembureauleden stellen eerst vast hoeveel kiesgerechtigden hebben gestemd op een politieke partij. Dat doen zij door het aantal geldige stempassen en volmachtbewijzen te tellen. Daarna worden de stemmen per kandidaat geteld. 

Vervolgens wordt er bij elk stembureau een handmatige sneltelling gedaan van alle stemmen. Hierbij worden alle geldige stemmen op een politieke partijen bij elkaar opgeteld. De uitslag hiervan geven zij door aan de gemeente. De gemeente geeft het totaal van de sneltellingen door aan het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP). Op basis van de stemresultaten presenteert NOS vanavond of vannacht de voorlopige uitslagen.

Definitieve uitslagen
Twee dagen later, op 22 maart, worden alle stembureau-uitslagen bij elkaar opgeteld, zowel op partijniveau als op kandidaatsniveau. Het resultaat van deze optelling wordt vastgelegd in een document. Afschriften van het document en de processen-verbaal van de stembureaus worden ter inzage gelegd in het gemeentehuis. Hier kan iedereen ze dus bekijken.