bedrijvenlandgoed slinge

bedrijvenlandgoed slinge
Foto: Bernard Harfsterkamp

In 2007 werden plannen ontwikkeld om een bijzonder bedrijventerrein te ontwikkelen op het terrein aan de Wooldseweg, waar zich jarenlang het destructiebedrijf DAV heeft bevonden. Het terrein ligt naast de Boven-Slinge, een van de waardevolste beken van Nederland. Daarom werd besloten dat nieuwe bedrijvigheid landschappelijk goed moet zijn ingepast. Het toekomstige industrieterrein hier wordt ook wel aangeduid als werklandschap of bedrijvenlandgoed Slinge. Voor de ontwikkeling heeft de provincie een subsidie ter beschikking gesteld, die niet geheel gebruikt is, omdat er tien jaar later nog steeds geen bedrijf zich hier heeft gevestigd. De gemeente verwacht dat dit alsnog zal gebeuren. Daarom wordt binnenkort een nieuw bestemmingsplan voor deze locatie in procedure gebracht.

Wethouder Rik Gommers hoopt dat de tijd nu wel rijp is om hier een onderscheidend bedrijventerrein te ontwikkelen. Rond 2012 was er al wel concreet belangstelling van meubelfabriek Arco om hun bedrijf hier naar toe te verplaatsen, maar mede door de economische crisis bleek dit uiteindelijk niet haalbaar. Op dit moment zijn er geen bedrijven die belangstelling hebben getoond voor het bedrijvenlandgoed. In de voortgangsrapportage, die binnenkort wordt voorgelegd aan de commissie Ruimte, wordt aangegeven dat dit werklandschap slechts een beperkte groep ondernemers zal aanspreken, “die vestiging op een regulier bedrijventerrein niet als een alternatief zien.” De DAV-locatie wordt een ‘unieke locatie in de Oost-Achterhoek’ genoemd met ‘een geheel eigen vestigingsmilieu’. Aantrekkelijk voor ondernemers die zich willen onderscheiden, aldus de rapportage.

Retentievijver verplaatsen
Verwacht wordt dat binnen tien jaar de locatie in een “actuele regionale behoefte” kan voorzien. Een behoefteonderzoek geeft niet “onomstotelijk” aan dat er op dit moment belangstelling is. “Inmiddels zijn er wel diverse geïnteresseerde partijen die zich mogelijk zouden willen vestigen op deze locatie”, is te lezen in de voortgangsrapportage. Ook wethouder Rik Gommers kan alleen melden dat er zich ‘in algemene zin’ belangstellenden zich hebben gemeld voor een bedrijfslocatie. Daarnaast heeft een ondernemer aan de Van Leeuwenhoekweg plannen voor uitbreiding. De retentievijver, eigendom van het Waterschap, tussen spoorlijn en bedrijventerrein ligt dan in de weg. Daarom is er nu het plan om de retentievijver te verplaatsten naar het DAV-terrein. Hierover moet nog gesproken worden met het Waterschap en Prorail ‘om de mogelijkheden voor verplaatsing te verkennen’.

Door: mediapartner Achterhoek Nieuws