Het overgaan naar de wintertijd kost jaarlijks meer doden en zwaargewonden onder vooral voetgangers, zo blijkt uit Belgisch onderzoek. Dit weekend wordt het, bij het ingaan van de wintertijd, weer een uur eerder donker. Veilig Verkeer Nederland (VVN) attendeert voetgangers en fietsers op deze risicovolle periode in het verkeer.
 
Uit het Belgisch onderzoek van het Vias Institute blijkt dat er in België in de periode van het wisselmoment 31 % meer ongevallen zijn met voetgangers en 57% meer doden en zwaargewonden onder die groep vallen. Dit vindt vooral plaats tussen 16.00 en 19.00 uur. Bij het ingaan van de wintertijd is er veel aandacht voor de verlichting van fietsers. Het blijkt  dat ook voetgangers vaak slachtoffer zijn. Veilig Verkeer Nederland wil daarom ook de voetgangers waarschuwen en raadt hen aan om extra waakzaam te zijn en te zorgen voor goede zichtbaarheid. 
 
Het moment van donker worden gaat niet geleidelijk maar is plotseling een uur eerder. Dit is voor alle weggebruikers weer even wennen. De ongevallen gebeuren vooral  binnen de bebouwde kom tussen automobilisten en voetgangers. Bijvoorbeeld doordat voetgangers niet goed genoeg kijken of slecht zicht hebben op wat er aan komt maar ook doordat er inschattingsfouten worden gemaakt door automobilisten. ‘De overgang naar de wintertijd vraagt extra aandacht in het verkeer. Het is van levensbelang dat voetgangers en fietsers goed zichtbaar zijn, maar ook als automobilist moet je extra alert zijn. Door goed rekening te houden met elkaar kunnen veel ongevallen worden voorkomen’ aldus VVN-directeur Felix Cohen.
 
Veilig Verkeer Nederland heeft een aantal tips voor voetgangers en automobilisten met als doel om het aantal ongevallen te voorkomen:
 
Voetgangers
–      Het is van levensbelang dat je als voetganger goed zichtbaar bent. Kies voor reflecterende kleding. Daarmee word je veel beter opgemerkt door automobilisten. Met reflecterende kleding ben je al tot op 150 meter zichtbaar. Met donkere kleding zien autobestuurders je slechts vanaf 20 meter.
–      Kijk extra goed uit bij het oversteken. Door het licht van de koplampen is het vaak moeilijk om oogcontact te maken. Weet zeker dat de autobestuurder stopt als je gaat oversteken. Voorrang hebben wil niet zeggen dat je dit ook krijgt.
 
Automobilisten
–      Probeer  langzamer te rijden in de buurt van oversteekplaatsen voor voetgangers. Als  bestuurder moet je altijd in staat zijn te stoppen voor elke oversteekplaats. Het is altijd mogelijk dat een voetganger geen goed zicht heeft op wat er aan komt of afgeleid is.
–      Een voetganger kan zich achter een andere voetganger verschuilen. Als je stopt om een voetganger over te laten steken, is het raadzaam om  nog eens extra te kijken voordat je optrekt om te kunnen zien of er  geen andere voetganger volgt.