De Winterswijkse Uitdaging en het Vrijwilligerspunt Winterswijk verhuizen binnenkort van het “pastorie” van de Doopsgezinde kerk naar het pand van de SNS bank aan de Torenstraat nr 9.

 

De Winterswijkse Uitdaging gebruikt al enige tijd de hal van de voormalige SNS bank als opslagplek voor gebruikte spullen. Dit gebouw met zijn 13 spreekkamers en zijn grote centrale hal blijkt, nu men er eens met andere ogen naar gekeken heeft, als ware gemaakt te zijn voor datgene wat de Winterswijkse Uitdaging/Vrijwilligerspunt voor ogen heeft. Namelijk een ontmoetings- samenwerkingsplek voor maatschappelijke, sociale organisaties.

 

De Winterswijkse Uitdaging gaat deze nieuwe uitdaging met volle energie graag aan. In het gebouw wil de Uitdaging maatschappelijk betrokken verenigingen en stichtingen de gelegenheid bieden om zich in dit pand te huisvesten. Opererend vanuit één gebouw zullen stichtingen en verenigingen elkaar versterken. Er zal een niet onbelangrijke synergie ontstaan. Kennis en kunde zullen meer uitgewisseld en vooral ook gedeeld kunnen worden. Zo zal er een servicebureau, geleid door vrijwilligers, voor verenigingen en stichtingen gevestigd worden. Dit bureau zal een gedeelte van de “vervelende” taken van stichtingen en verenigingen gaan verzorgen. Denk hierbij aan salarisadministratie en andere gespecialiseerde zaken die nu vaak bij verenigingen en stichtingen blijven liggen of waar moeilijk vrijwilligers en of bestuursleden voor te vinden zijn. Omdat de uitdaging het wij gevoel uit wil dragen wil men het gebouw WUh (wij) gaan noemen. Als medegebruiker kan zich elke stichting, vereniging melden die ook dit wij gevoel heeft. Het zullen stichtingen verenigingen zonder winstoogmerk moeten zijn. Daarnaast moeten zij willen delen. Momenteel is de Uitdaging met een zevental organisaties in gesprek die al belangstelling hebben getoond. WUh zal een inloophuis worden waar men elkaar kan ontmoeten. Zo zal getracht worden om ook mensen met een dagbesteding, afstand tot de arbeidsmarkt in het gebouw onder te brengen. De maatschappij verandert, participatie is het motto. WUh zal de mogelijkheid bieden om het onderhouden en verwerven van sociale contacten te bevorderen, WUh zal mensen en ideeën verbinden, WUh verleidt, faciliteert en verbindt mensen in situaties om met wisselende activiteiten ondernemend te blijven en om zich verder te ontwikkelen. WUh is innovatief en voor Winterswijk nieuw. Nog niet eerder werden maatschappelijke en sociale organisaties in één gebouw ondergebracht. Het vrijwilligerspunt zal naast het bemiddelen van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties ook educatie verzorgen. Educatie die voor meerdere partijen geschikt en interessant zal zijn. Sportcafé XL van 13 november is daar een eerste voorbeeld van.

 

De te ontwikkelen activiteiten zullen gericht zijn op het genereren van toegevoegde sociale en maatschappelijke waarden. Alle gebruikers zullen elkaars opvattingen en drijfveren leren kennen en ook moeten accepteren. Burgers zullen zelf inhoud gaan geven aan de activiteiten afhankelijk van de wensen en ideeën van de bezoekers zelf. Dus vanuit eigen burgerinitiatieven zal er een ontmoetingsplek ontstaan waar iedereen graag binnenkomt voor een praatje of activiteit. Wel zal er een professional of vrijwilliger in de beginfase moeten ondersteunen en faciliteren.

 

Organisaties en burgers kunnen zich melden bij coördinator van de Winterswijkse Uitdaging Harrie Garritsen. Tel nr 0653 209718. E-mailadres: info@winterswijkseuitdaging.nl