Op 10 oktober 2017 verscheen het regeerakkoord van de aanstaande coalitie tussen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. In het akkoord is een korte mediaparagraaf opgenomen. Daarin staat onder meer aangekondigd dat de komende regeerperiode extra aandacht zal worden besteed aan een voldoende onafhankelijk journalistiek aanbod op lokaal en regionaal niveau. Ook komt er extra geld beschikbaar voor de bevordering van onderzoeksjournalistiek.
Het kabinet wil daarnaast de samenwerking (publiek en privaat) op lokaal en regionaal niveau bevorderen. Een voorbeeld daarvan is de realisatie van regiovensters op de kanalen van de NPO in de komende kabinetsperiode.
Met betrekking tot de lokale omroepen verwijst het regeerakkoord expliciet naar de vorming van streekomroepen op het lokale niveau. Omdat dit volgens de coalitiepartijen bijdraagt aan de professionalisering, beraadt het kabinet zich op de wijze van organisatie en financiering van de lokale omroepen. De NLPO is erg blij met deze aandacht voor de lokale omroepen in het regeerakkoord. De campagne die begin dit jaar met steun van heel veel lokale omroepen is gestart, begint zijn vruchten duidelijk af te werpen. De komende tijd zet de NLPO de campagne dan ook onverminderd voort.