Winterswijk – De gemeente Winterswijk heeft ProRail formeel opdracht gegeven voor de aanpak van de onbeveiligde spoorwegovergangen in Winterswijk.

 

In maart van dit jaar bereikten de gemeente Winterswijk, de provincie Gelderland en ProRail overeenstemming over verschillende maatregelen voor de vijf onbeveiligde openbaar toegankelijke spoorwegovergangen in Winterswijk. Aanleiding waren de dodelijke ongevallen op de overweg Huttenweg. Ondanks eerder genomen maatregelen zoals het afsluiten van deze overweg voor autoverkeer en het plaatsen van hekjes, vonden opnieuw dodelijke ongevallen en enkele bijna-ongevallen plaats.

 

Plan van aanpak

In de afgelopen periode heeft de gemeente samen met ProRail een plan van aanpak opgesteld. Uitgangspunt van dit plan is dat twee overwegen worden beveiligd en drie overwegen worden opgeheven. De spoorwegovergangen aan de Greversweg en de Vreehorstweg worden opgeheven en de overweg aan de Huttenweg wordt beveiligd. Voor de overgangen aan de Klandermansweg en de Veldhorstweg moet nog worden bepaald welke wordt beveiligd of opgeheven. Alle spoorwegovergangen liggen in onverharde wegen.

 

De gemeente Winterswijk geeft nu aan ProRail formeel opdracht om het plan uit te voeren. Eerste actie zal zijn om een informatiebijeenkomst te organiseren, in samenwerking met betrokken partijen, voor alle belanghebbenden.

 

Financiering

Veiligheid op overwegen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de wegbeheerder en de spoorbeheerder. Daarom worden de maatregelen gezamenlijk gefinancierd. In totaal is met de aanpak van de vijf overwegen een investering van € 1,5 miljoen gemoeid. De kosten voor deze maatregelen worden voor de helft gedragen door ProRail/Ministerie van Infrastructuur en Milieu en de andere helft door de gemeente Winterswijk en de provincie Gelderland. Op 5 april van dit jaar heeft de gemeenteraad ingestemd met een integrale aanpak van de vijf niet actief beveiligde openbare spoorwegovergangen in Winterswijk en heeft hiervoor € 375.000,- beschikbaar gesteld.

 

Verbetering veiligheid spoorlijn Winterswijk-Arnhem

Als deze maatregelen zijn gerealiseerd dan zijn de vijf onbeveiligde overwegen in de gemeente Winterswijk aangepakt. Hiermee wordt de veiligheid op de spoorlijn Winterswijk-Arnhem aanzienlijk verbeterd en wordt toch tegemoet gekomen aan recreatieve belangen. De spoorlijn Winterswijk-Arnhem is de ruggengraat van het openbaar vervoer in de Liemers en Achterhoek. Daarom investeren Rijk, provincie en gemeenten veel in de betrouwbaarheid van de dienstregeling en veiligheid op deze lijn.