De Winterswijkse Energietafel is woensdagavond 20 september voor de eerste keer bijeengekomen in het gemeentekantoor. Op deze bijeenkomst hebben de deelnemers in een constructieve sfeer gesproken over een passende energiemix voor Winterswijk.

 

Tijdens de eerste bijeenkomst hebben twintig vertegenwoordigers van Winterswijkse belangenorganisaties en professionele partijen kennis met elkaar gemaakt. Daarnaast hebben zij organisatorische afspraken gemaakt en spelregels afgesproken rondom de Energietafel. Ook zijn zij geïnformeerd over het proces dat moet leiden tot een passende energiemix voor Winterswijk. De energiemix zal bestaan uit een samenhangend pakket aan maatregelen dat moet leiden tot een energieneutraal Winterswijk in 2030. Daarbij wordt ingezet op energiebesparing en het op een duurzame manier opwekken van energie.

 

Constructief en energiek

De eerste bijeenkomst van de Energietafel verliep constructief en energiek. “Er zit veel energie in de Energietafel om Winterswijk snel energieneutraal te maken. De deelnemers hebben de handschoen opgepakt en gaan met volle energie vooruit. Zij zijn zeer gemotiveerd om het college, raad en de samenleving een gedegen advies over de energiemix te geven”, stelde kwartiermaker Hans Bax na afloop tevreden vast.

Na de eerste bijeenkomst komt de Energietafel nog zeker twee keer bijeen. Om te komen tot een breed gedragen energiemix is besloten wat meer tijd te nemen voor dit proces. Dit betekent dat de energiemix niet in november, maar in december aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

 

Duurzame Energie Brasserie

Ook inwoners en ondernemers van Winterswijk krijgen de gelegenheid om mee te denken over de energiemix. Dat kan tijdens de Duurzame Energie Brasserie op woensdag 27 september van 19.00 tot 22.00 uur in het Gerrit Komrij College. Het is een vrije inloopavond voor alle inwoners en belangstellenden. Op deze avond kunnen zij meedenken over een passende energiemix voor Winterswijk en informatie ophalen over de bijdrage die zij zelf kunnen leveren aan een energieneutraal Winterswijk in 2030.