hal

hal

Maandagavond 21 augustus heeft het algemeen bestuur van Vereeniging Volksfeest haar goedkeuring gegeven voor de aankoop en een grondige opknapbeurt van de voormalige hal ˜Leemrijse” van de gemeente Winterswijk. Naast de al vele jaren gehuurde corsohal aan de Laan van Hilbelink, heeft Vereeniging Volksfeest met de aankoop van de hal aan de Parallelweg een goed on-derkomen voor vele corsobouwers veiliggesteld. Op dit moment wordt de hal door 8 bouwers van A en B wagens gebruikt.

 

Na afloop van het komende bloemencorso wordt de hal aan zowel de binnen- als de buitenkant gron-dig opgeknapt en voorzieningen aangebracht worden om corsowagens te kunnen blijven bouwen. Vereeniging Volksfeest heeft er met deze aankoop voor gezorgd dat het bouwen van corsowagens ook voor de komende decennia mogelijk blijft. Op de beide locaties (Laan van Hilbelink en Parallelweg) kunnen dan 12 (zeer grote) A en B wagens gebouwd worden. Daarnaast zijn er gelukkig nog een aan-tal bouwlocaties beschikbaar bij bedrijven en particulieren voor de overige 10 A en B wagens.

De financiering hiervan geschiedt uit de middelen die de Vereeniging nog beschikbaar had uit de ver-zekeringsgelden van het voormalige feestgebouw aan de Haitsma Mulierweg (nu de Storm) na de windhoos in 1966. In ruim 50 jaar zijn deze gelden voldoende om deze belangrijke aankoop te kunnen doen.