De gemeente Winterswijk en uitvoeringsorganisatie ROVA starten samen een campagne tegen zwerfvuil onder het motto: Winterswijk Mooi Schoon. De campagne begint na de zomer en loopt door tot eind 2018.

 

Aanleiding voor de campagne is de afspraak in het coalitieprogramma (2014-2018) van WB, CDA en VVD om de aanpak van zwerfafval in Winterswijk in deze bestuursperiode te intensiveren.

 

In september starten de gemeente Winterswijk en ROVA met het zwerfvuilprogramma Winterswijk Mooi Schoon met als doel Winterswijk zwerfafvalvrij te maken. Om dat doel te bereiken, is gekozen voor een tweesporenaanpak: een campagne die inwoners en bezoekers van Winterswijk bewust moet maken van de nadelige effecten van zwerfafval en een gerichte aanpak van zwerfafval op specifieke locaties, zoals het kernwinkelgebied, het buitengebied, scholenroutes, toegangswegen en evenementenlocaties. Naast een preventieve aanpak spelen ook toezicht en handhaving tijdens de campagneperiode een belangrijke rol.

 

Het zwerfvuilprogramma is opgesteld door de gemeente Winterswijk en ROVA. Bij de uitvoering van het programma zal samenwerking worden gezocht met onder andere scholen, winkeliers, ondernemers en evenementenorganisaties.

 

Voor de start van de campagne wordt een nulmeting uitgevoerd om de hoeveelheid zwerfafval in kaart te brengen. Eind 2018 wordt de campagne geëvalueerd om vast te stellen of het beoogde doel is behaald. Op basis van de uitkomsten van de evaluatie wordt bepaald of de campagne een vervolg krijgt.