WINTERSWIJK – Een motie van de VVD-fractie in de Winterswijkse gemeenteraad om windmolens te verbieden, heeft het niet gehaald. Alleen de kleinere partijen D66 en SP steunden de motie die de liberalen vanavond indienden. Daarmee werd de motie met 7 voor en 12 tegen verworpen.

 

Coalitiegenoot Winterswijks Belang vond dat windenergie niet op voorhand uitgesloten mag worden. “Dan neem je de problematiek niet serieus”, aldus woordvoerder Van Nijkerken. Het CDA vond dat de motie ‘neigt naar populisme’ en ‘makkelijk scoren voor de achterban’.  Woordvoerder Elferink vond het vreemd dat de VVD zijn standpunt al bekend had gemakt voordat de expertbijeenkomst over (wind)energie was gehouden. “We zijn niet per se voor windmolens, maar willen wel alle opties open houden om in 2030 als gemeente energieneutraal te worden. Dat zijn we aan ons rentmeesterschap verplicht”. Ook de PvdA wil alle mogelijkheden tot duurzame energieopwekking openhouden.

 Werhouder Gommers (WB) gaf ook aan de VVD-motie te ontraden in het belang van een zorgvuldig proces om keuze te maken in de energievisienota.