beatrix logo gezondheidspark groot

beatrix logo gezondheidspark grootWINTERSWIJK – De realisatie van het Beatrix Gezondheidspark kan naar verwachting begin volgend jaar beginnen. Voor het zorginitiatief op het voormalige Coberco-terrein hebben al meerdere partijen belangstelling. Deze week heeft B en W van Winterswijk het plan Beatrix Gezondheidspark, Met Zorg Omgeven, vastgesteld. De komende tijd wordt het benodigde bestemmingsplan uitgewerkt.

Afgelopen dinsdag stemde het college van burgemeester en wethouders in met het plan en met de ontwikkelingsovereenkomst met Arrisveld BV. Door WAM & Van Duren is een ontwikkelingsmaatschappij in het leven geroepen onder de naam Arrisveld BV. Zij zijn eigenaar van het terrein en treden op als initiatiefnemer voor het Gezondheidspark. Door deze overeenkomst zijn de afspraken geregeld die nodig zijn voor de planuitwerkingen en de realisatie van het park.
Het plan ‘Beatrix Gezondheidspark, Met Zorg Omgeven’ is uitgewerkt door de  stedenbouwkundige Riek Bakker in samenwerking met Arrisveld BV, de gemeente en het SKB. Riek Bakker heeft landelijk furore gemaakt door aansprekende plannen zoals De Kop van Zuid in Rotterdam en de Vinex-wijk Leidsche Rijn bij Utrecht.
Om het Beatrix Gezondheidspark te kunnen realiseren, moet het huidige bestemmingsplan worden aangepast. Deze fase gaat de komende tijd van start. In het plan versterken gezondheid en zorg elkaar. Uitgangspunt van de gemeente is blijvende zorg in Winterswijk met behoud van het SKB. Het Beatrix Gezondheidspark sluit daarmee aan op het functioneren van het SKB.
Op dit moment hebben zich onder andere initiatieven aangemeld voor een short stay zorgverblijfcomplex, een wellness-complex, gezondheidscentrum, stressreductiecentrum, feelgoodcentrum en een voetenzorgcentrum. Nieuwe initiatieven zijn uiteraard welkom.

De initiatiefnemers: “Dit is landelijk een uniek concept. Een medisch cluster in een park, waar behandeling en verzorging, cure en care, elkaar versterken. Het plan is fraai gelegen, gebaseerd
op groene gezondheidskamers, tegen het SKB en het Nationale Landschap aan, met goede wandelen fietsverbindingen naar het prachtige Nationale Landschap.”
Het Beatrix Gezondheidspark sluit daarnaast aan op het coalitieakkoord van de gemeente. In het afgelopen jaar is reeds de nieuwe ontsluitingsweg gerealiseerd, deze wordt tevens de ontsluitingsweg voor het Beatrix Gezondheidspark.