LogoLudger

LogoLudgerLICHTENVOORDE/MEDDO – De katholieke parochie Sint Ludger is bang dat zij leden uit het oog verliest als gevolg van nieuwe wetgeving. Het bestuur roept daarom leden op via internet tegen dat plan te protesteren, zo meldt de website van de parochie.
“Een actuele ledenadministratie is voor parochies van levensbelang. Zoals bij verhuizingen, maar ook bij het overlijden van een parochiaan”, aldus het bestuur. De parochie maakt hiervoor gebruik van SILA (Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie), die samenwerkt met de Basisregistratie Personen van de overheid. In 2016 nam de Tweede Kamer echter een motie aan die er in 2018 toe leidt dat de gemeenten geen adreswijzigingen meer zullen verstrekken aan SILA.

Dat heeft volgens de parochie grote gevolgen: als dan een oudere parochiaan verhuist naar een verpleeghuis en niet in staat is zelf een adreswijziging aan de parochie door te geven, krijgt de parochie niet meer automatisch van de gemeente te horen waar hij of zij nu woont. Hierdoor zou dan het contact met de parochie verloren kunnen gaan.
Ook om kinderen en ouders persoonlijk uit te kunnen nodigen voor de Eerste Heilige Communie of het Heilig Vormse of om jongeren te kunnen benaderen voor jongerenactiviteiten, is een actueel ledenbestand volgens de parochie van essentieel belang.  Tevens is dat voor de  jaarljkse Actie Kerkbalans nodig om middelen te verwerven.
Consultatie
De overheid heeft nu een internetconsultatie geopend waar gereageerd kan worden op het voornemen dat de gemeenten SILA niet langer de

voor de parochies adresgegevens mogen verstrekken. De bisschoppen roepen alle rooms-katholieken in Nederland op om gebruik te maken van deze internetconsultatie en van zich te laten horen. Dat kan nog tot 3 februari.