rabopassage

rabopassage(door Jan Ruesink)
WINTERSWIJK – Een geliefde doorsteek voor fietsers en wandelaars naar het centrum is sinds vandaag gesloten. De passage tussen de Rabobank aan de Burgemeester Bosmastraat en de Meddosestraat is sinds vandaag voorzien van een ijzeren hek. De nieuwe eigenaar van het terrein, drankenfabrikant Dalphin, heeft dat gedaan vanwege parkeeroverlast en hinder voor de buurt, zo licht directeur Jan Snaphaan desgevraagd tegenover RTV Slingeland toe.
De passage was een veelgebruikte route naar de bioscoop, de Gallery en de Markt en is voorzien van een fietsenstalling. “Maar de doorgang veroorzaakte veel overlast voor ons bedrijf en de buurt”, aldus Snaphaan. “Winkelend publiek parkeerde er volop, waardoor mijn zakelijke klanten geen plek meer konden vinden, er was ’s nachts veel lawaai en feestende jongeren stonden er te urineren tegen de

muren. We hebben daarover overleg gepleegd met de buurtbewoners en die zijn hartstikke blij met deze oplossing. Voor het publiek heeft dat nauwelijks gevolg, je moet nu via de andere kant naar het centrum, maar dat is nog geen honderd meter extra”.
Volgens Snaphaan is met de notaris goed uitgezocht of hij de passage die op zijn terrein ligt, mocht sluiten. Snaphaan sluit niet uit dat de doorgang ‘incidenteel’ nog weleens geopend kan worden, “maar voorlopig zit-ie dicht”.
De gemeente Winterswijk meldde vanmiddag dat er nog gewerkt wordt aan een oplossing voor de fietsenstalling. 
Op Facebook lokte het bericht op de pagina van Gerrit Jan Sluiskes over de sluiting gemengde reacties op. Gusto-eigenaar Léon ten Elshof schrijft het sluiten van de doorgang ‘heel jammer’ te vinden, maar zegt dat er weinig aan te doen is omdat het terrein privé-eigendom is. Hij vertrouwt er op dat er elders in het centrum wel vervangende parkeerplaatsen zullen komen. Anderen vinden de sluiting terecht omdat ‘niemand ’s avonds mensen rond zijn bedrijf wil zien lopen’.
Snaphaan meldt dat de parkeerplaats voor auto’s weer zal worden voorzien van slagbomen en dat voor de omwonenden parkeervergunningen worden geregeld.