rovacontainers

rovacontainersWINTERSWIJK – De hoeveelheid restafval dat in de grijze container verdwijnt, is in Winterswijk drastisch gedaald. Gooide een gemiddelde bewoner in 2014 nog 240 kg per jaar in de grijze bak, vorig jaar was dat al gedaald naar 174 kg en dit jaar stort de gemiddelde inwoner waarschijnlijk nog maar 69 kg in de restafvalcontainer. Dat melden burgemeester en wethouders van Winterswijk aan de raadscommissie ruimte.
Volgens B en W zijn de doelstellingen voor het jaar 2020 nu al bereikt. “Winterswijk behoort met dit resultaat tot de top van gemeenten op het gebied van afvalinzameling.”
Het afvalhergebruikspercentage is nu gestegen van 54 procent in 2014 en 65 procent in 2015 naar 85 procent dit jaar. Door het veel hogere hergebruik kan de vaste afvalstoffenheffing volgend jaar met 5 euro omlaag.
Uit een bewonersonderzoek blijkt dat het omgekeerd inzamelen met opnieuw een 7,4 gewaardeerd wordt. 94% van de Winterswijkers geeft bovendien aan dat het systeem ‘redelijk goed’ tot ‘zeer goed’ functioneert.
Verbeterpunten
Wel gaat de gemeente nu aan de slag met een aantal verbeterpunten. Zo wordt de inzameling van glas en textiel verbeterd en moet ook de ruimte rondom de restafvalcontainers netter worden. Daarnaast komt er een onderzoek naar de inzamelfrequentie van kunststoffen. Aandachtspunt is ook een betere dienstverlening van het milieubrengstation aan de Leeghwaterweg.