aalderink

aalderinkWINTERSWIJK – De gemeente Winterswijk gaat voorlopig niet meedoen aan het Experiment Basisinkomen. Volgens de gemeente biedt de Tweede Kamer te weinig experimenteerruimte.

Winterswijk wilde aanvankelijk meedoen aan het experiment, waarbij deelnemende gemeenten ruimte krijgen om te experimenteren met ruimere voorwaarden bij uitkeringen vanuit de Participatiewet, zoals het bijverdienen bij de uitkering. Om zo’n proef mogelijk te maken, was een Algemene Maatregel van Bestuur nodig. Hierover is in de afgelopen periode veel te doen geweest. Zo bood de ontwerp-AMvB die afgelopen september bekend werd, te weinig experimenteerruimte.

Ondanks de lobby door diverse Tweede Kamerfracties is de AMvB op 8 november ongewijzigd in de Kamer aangenomen.

Wethouder teleurgesteld

Wethouder Wim Aalderink: “Wij hebben nu, net als een aantal andere gemeenten, besloten niet aan het experiment mee te doen. Wij wachten op een AMvB die wel voldoende ruimte biedt.”

De grootste bezwaren zitten volgens de wethouder in de extra administratieve lasten en de extra controles voor bijstandsgerechtigden en ambtenaren die de experimenten met zich zouden meebrengen. “Ook uit wetenschappelijke hoek is aangegeven dat de huidige AMvB goede experimenten zo goed als onmogelijk maakt, vanwege de te grote beperkingen. Een goed experiment opzetten is immers zonder beperkingen van buitenaf al lastig genoeg. Experimenteren vraagt ruimte voor creativiteit en die  ruimte wordt ons helaas niet geboden”, reageert wethouder Aalderink teleurgesteld.