rtvslingeland

 

rtvslingelandWINTERSWIJK – B en W van Winterswijk verkiezen een streekomroep voor de noord-oost-Achterhoek boven een omroep voor de hele Achterhoek. Als gevolg van een overeenkomst tussen de Vereniging Nederlandse Gemeenten (de koepelorganisatie van gemeenten) en de OLON (de koepel van lokale omroepen), moet het aantal lokale omroepen in ons land van ruim 260 nu terug naar een aantal van tussen de 60 en 100. Dat proces van opschaling moet in 2017 worden voltooid. De OLON was voorstander van één grote Achterhoekse omroep, maar vier lokale omroepen in de noord-oost-Achterhoek, waaronder RTV Slingeland kozen voor een kleinere schaal. Het Winterswijkse college stelt zich achter die keuze, omdat het vindt dat RTV Slingeland een goede functie vervult en die functie het best kan behouden in de kleinere variant van de streekomroep. Er is in ieder geval één buurgemeente die het daar niet mee eens is. Oost-Gelre heeft in een vroeg stadium laten weten dat het kiest voor de groot-Achterhoekse omroep. De schaalvergroting voor de omroepen worden beargumenteerd vanuit de behoefte aan verdergaande professionalisering van met name de journalistieke tak van de omroepen.

B en W voegen aan het advies wel toe dat het streven is “om op termijn te komen tot een streekomroep voor de hele Achterhoek.”

“Zowel bij de omroepen als bij de gemeenten in de Achterhoek lijkt een gezamenlijk standpunt nu niet mogelijk. Daarom opteren een aantal gemeenten voor een groeimodel. Starten met een streekoproep Oost Achterhoek en een streekomroep West-Achterhoek met de intentie om toe te groeien naar een
publieke streekomroep Achterhoek. Het groeimodel lijkt op dit moment in de regio het best haalbare alternatief en geeft aan de omroepen de ruimte en tijd om te komen tot een goede streekomroep op een wat grotere schaal”, aldus B en W.