dorpsgezicht

dorpsgezicht(door Jan Ruesink)

WINTERSWIJK – Het aantal inwoners van Winterswijk zal in de periode 2015-2030 met maar liefst 7,9 procent teruglopen. Omgerekend op 29.000 inwoners komt dat neer op een daling met ruim 2200 mensen. Dat blijkt uit de vandaag gepubliceerde bevolkingsprognose van het Planbureau voor de Leefomgeving het Centraal Bureau voor de Statistiek. Uit die prognose blijkt dat de grotere steden verder zullen groeien en dat de perifere (afgelegen) streken verder zullen krimpen in bevolkingsaantal. PBL en CBS verwachten  voor de hele Achterhoek een daling van de bevolking, met Bronckhorst (-13,2%) als uitschieter en Doetinchem (-2,5%) als minst getroffen gemeente. Daarentegen zullen oostelijke steden als Zwolle, Arnhem, Nijmegen en Ede naar verwachting sterk groeien.

De prognose beoogt “de meest waarschijnlijke toekomstige ontwikkeling

te beschrijven, rekening houdend met recente ontwikkelingen en huidige inzichten, op nationaal en regionaal niveau”, aldus het CBS. “Toch zijn de cijfers altijd met onzekerheden omgeven. Zo zijn immigratie, economische ontwikkeling en woningbouw moeilijk te voorspellen”, zegt het bureau.

Vergrijzing

Een van de oorzaken van de krimp in Winterswijk is de vergrijzing. het aantal 65-plussers zal naar verachting stijgen van 20,9 procent in 2015 naar 30,8 procent in 2030.

Zie verder:

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/37/pbl-cbs-prognose-groei-steden-zet-door