scoutingwwijk

scoutingwwijkWINTERSWIJK – B en W van Winterswijk wijzen een subsidie-aanvraag van 50.000 euro van Scouting Winterswijk voor de verbouwing van het jongensclubhuis af, omdat het onderliggende financiële plan niet dekkend is. Het huidige clubgebouw in het Huininkmaatpark staat er al ruim een halve eeuw, is sterk verouderd en verkeert in slechte staat. De gemeente wil wel in gesprek gaan met de scoutingclub  om te kijken of er alternatieven denkbaar zijn.

Het gebouw is in dermate slechte staat dat er snel dringend onderhoud uitgevoerd dient te worden. Het merendeel van de kachels werkt niet meer waardoor het niet meer geschikt is om in de winter te gebruiken voor scoutingactiviteiten. Het houten gebouw komt van elders uit het land en staat inmiddels ruim 50 jaar in Winterswijk.
Voor deze verbouwing is een subsidieaanvraag gedaan van 25% van de kosten met een maximum van € 50.000. B en W wijst de subsidieaanvraag af “omdat uit de begroting blijkt dat de financiële dekking niet sluitend is. De totale investering van de verbouwing bedraagt ruim € 350.000. Zelf kan scouting ruim € 88.000 aan eigen middelen inbrengen. Dan blijft er nog een krappe € 270.000 over waarvoor tot op heden geen dekking is in de begroting. Als en zolang er onvoldoende financiële middelen zijn, zijn er gegronde redenen om aan te nemen dat de te subsidiëren activiteit niet zal plaatsvinden”, aldus B en W. Het college voegt eraan toe dat als er wel een dekkend plan wordt ingediend, dat dit niet automatisch betekent dat de subsidie alsnog zal worden verleend. Dat wordt dan op dat moment weer bekeken.

De gemeente beaamt dat het gebouw een opknapbeurt nodig heeft en wil

met scouting in gesprek over andere, passende oplossingen. “Daarnaast is de scouting zelf nog aan het kijken naar mogelijkheden om van het gebouw een multifunctionele accommodatie te maken. Te denken valt aan bijvoorbeeld een Natuurhus in de huidige blokhut. Diverse gebruikers die een relatie hebben met groen, natuur, cultuur, buitensporten en
buitenspelen kunnen gebruik maken van de accommodatie. Voorgesteld wordt samen met de scouting te bespreken welke alternatieven en andere mogelijkheden er zijn.”