sarisilse

sarisilseWINTERSWIJK – Een goed gesprek leidt steeds vaker tot het intrekken van bezwaarschriften van burgers en bedrijven tegen de gemeente Winterswijk. Van alle bezwaarschriften die in 2014 werden ingediend werd 44 procent ingetrokken na mediation tussen de gemeente en de klager, vorig jaar was dat al gestegen tot meer dan de helft (52%) van alle ingediende bezwaarschriften. “We passen steeds vaker mediation toe, omdat we merken dat misverstanden of communicatiestoringen in een goed gesprek opgelost kunnen worden. Soms passen we ook een voornemen aan op grond van een klacht van een betrokkene”, zegt wethouder Ilse Saris van de gemeente Winterswijk.

In 2014 werden 38 en in 2015 58 bezwaarschriften ingediend bij de commissie bezwaarschriften van de gemeente. Die stijging heeft onder meer te maken met de verschuiving van taken van Rijk naar gemeente, zoals de WMO. Slechts een paar van die bezwaren werden geheel of deels gegrond verklaard, de rest kreeg het stempel niet-ontvankelijk of ongegrond en ongeveer de helft werd door de indieners ingetrokken.

Vaak gebeurde dat na een gesprek tussen de klager en de commissie bezwaarschriften en/of een ambtenaar. Volgens Saris hielp het als zo’n

gesprek werd geleid door een ambtenaar van een andere gemeente, “zodat we niet de schijn van partijdigheid of het keuren van eigen vlees  opriepen. We laten ambtenaren in de regio rouleren. Onze ambtenaren kijken naar bezwaren van burgers in buurgemeenten en andersom”.  Vaak leidde zo’n gesprek tot opheldering van misverstanden of zelfs tot het aanpassen van plannen, waarop de betrokkenen hun bezwaar introkken. Dat voorkwam volgens Saris vertraging en tijdrovende procedures voor zowel de gemeente als de bezwaarmakers.