gommers1

 

gommers1WINTERSWIJK/OOST GELRE – Er dreigt een richtingenstrijd over de toekomst van de lokale omroepen in de Achterhoek. Het college van B en W van Oost Gelre geeft de voorkeur aan een samenwerking in de hele Achterhoek, maar wethouder Rik Gommers van Winterswijk (foto) opteert voor streekomroepen op kleinere schaal, in dit geval de oostelijke Achterhoek. Dat zei hij dinsdag in de nieuwsuitzending van TV Slingeland.

In de uitzending maakte wethouder René Hoijtink van Oost Gelre bekend dat zijn college een zienswijze heeft ingediend waarin “de gemeentelijke voorkeur uitgaat naar de indeling streek 35 De Achterhoek.” Dat sluit volgens hem aan op de bestaande bestuurlijke samenwerking in de Regio Achterhoek, die Hoijtink ook op andere terreinen wil uitbreiden. “We kiezen voor een groter geheel omdat de regio Achterhoek daardoor meer body krijgt.” De uitvoering kan wel op lokaal niveau blijven, aldus Hoijtink.

Wethouder Rik Gommers van de gemeente Winterswijk meldde in de uitzending dat B en W van Winterswijk nog tot 15 september de tijd heeft een zienswijze in te dienen en dat het college nog geen standpunt heeft ingenomen. “We zijn nog in overleg met buurgemeenten en ik vind afstemming wel prettig. Maar ik vind als wethouder dat de Oost-Achterhoek ongeveer de schaal is waarop een lokale omroep goed kan functioneren. Net als bij de sociale dienst, de muziekschool en bibliotheek.”

 

Mochten de Achterhoekse gemeenten toch kiezen voor een fusie op regionaal niveau, “dan is dat een democratisch besluit”, aldus Gommers, “maar dan zullen we erop toezien dat de lokale beleving goed geborgd wordt”. Volgens hem hebben de mislukkingen van Graafschap TV en Focuz TV aangetoond dat een Achterhoekse omroep in een commerciële setting lastig wordt. “We zullen ervoor waken dat een toekomstige samenwerking van lokale omroepen diezzelfde kant opgaat. We zullen dus zeer kritisch kijken hoe dat ingevuld gaat worden”.

Deze Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen wil het aantal lokale omroepen via fusie en samenwerking terugbrengen van nu 260 naar 62 streekomroepen. Deze

moeten een lokaal toereiken media-aanbod brengen (radio, tv en internet), met elk een budget van ongeveer een half miljoen euro. De Achterhoek vormt daarin een regio waarin de volgen omroepen moeten opgaan: RTV Slingeland (Winterswijk), AFM (Aalten-Dinxperlo), Berkelland FM, Gelre FM, Achterhoek FM,Radio Ideaal en Optimaal FM. Met de fusies van lokale omroepen wil de NLPO de lokale omroepen meer professionaliseren en een grotere efficiency bereiken, onder meer door de vaak dure apparatuur beter te benutten. Volgens de stichting moeten de omroepen beter hun werk kunnen doen als waakhond van de lokale democratie.

 

De nieuwsuitzending van TV Slingeland wordt dagelijks elk uur herhaald. KPN kanaal 569