gemeentewinterswijklogo

 

gemeentewinterswijklogoWINTERSWIJK – Twee wegen in Winterswijk krijgen een andere of nieuwe naam, zo heeft het college van B&W besloten. De nieuwe ontsluitingsweg naar het Streekziekenhuis Koningin Beatrix heet voortaan ‘Beatrixpark’ en de Arrasveldweg krijgt de naam ‘Arrisveldweg’.

Met de naam Arrisveldweg geeft het college gehoor aan de wens van diverse streekhistorici. Zij gaven aan dat uit historisch oogpunt de schrijfwijze ‘Arras’ niet juist kan zijn. In oude documenten wordt namelijk gesproken over de es ’t Arris veld of Arrisveld. Het college is het daarme eens en heeft daarom besloten om de naam van het zandpad in het achterliggende gebied van ‘plan Arrisveld’ (’t Rommelgebergte) te veranderen in Arrisveldweg. 

Met de naam Beatrixpark voor de nieuwe ontsluitingsweg over het voormalige Coberco-terrein, wordt aangesloten bij de al bestaande straatnaamgeving. De nieuwe weg ontsluit het Streekziekenhuis Koningin Beatrix en het in ontwikkeling zijnde Gezondheidspark. De nieuwe weg is vanaf de

rotonde op de Groenloseweg verbonden met het bestaande wegdeel ‘Tuberweg’, die overloopt in de weg ‘Beatrixpark’ naar Rondweg West; er is dus fysiek één doorlopende weg ontstaan. Met de naam Beatrixpark voor de nieuwe ontsluitingsweg heeft de gehele straat de naam ‘Beatrixpark’. De naam Tuberweg komt daarmee gedeeltelijk te vervallen.