gemeentewinterswijklogo

 

gemeentewinterswijklogoWINTERSWIJK – Mantelzorgers die in Winterswijk actief zijn, kunnen eind dit jaar een cadeaukaart van 50 euro van de gemeente krijgen. Aanmelden voor deze mantelzorgwaardering kan vanaf nu tot 15 oktober.

Onder mantelzorg verstaat de gemeente Winterswijk onbetaalde zorg voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis. Mantelzorg is vaak langdurig en intensief en is meestal geen vrijwillige keuze. In de meeste gevallen gaat het om verzorging en ondersteuning van meer dan acht uur per week of duurt de zorg langer dan drie maanden achtereen. Mantelzorgers zijn geen professionele hulpverleners, maar hebben wel een persoonlijke band met degene voor wie zij zorgen. Ook veel jongeren zijn tegenwoordig mantelzorger.

Blijk van waardering

De gemeente Winterswijk realiseert zich dat mantelzorg nogal wat van mensen vraagt. Daarom kunnen mantelzorgers rekenen op een blijk van waardering: een cadeaukaart ter waarde van 50 euro, bedoeld voor mantelzorgers in de gemeente Winterswijk én voor mantelzorgers die buiten Winterswijk wonen, maar wel in Winterswijk mantelzorg verlenen.

VIT-Hulp bij mantelzorg

Om in aanmerking te komen voor de mantelzorgwaardering moet de mantelzorger bekend zijn bij VIT-Hulp bij mantelzorg. Als de

mantelzorger al bekend is, dan ontvangt deze de cadeaukaart automatisch. Als een mantelzorger nog niet bekend is bij VIT-Hulp bij mantelzorg, dan is aanmelden mogelijk tot 15 oktober via telefoonnummer (0544) 820000 of via www.vithulpbijmantelzorg.nl. Elke vrijdagmorgen houdt VIT-Hulp bij mantelzorg een inloopspreekuur in De Post aan de Balinkesstraat 4 (van 9.00 tot 10.30 uur). Ook dan kunnen mantelzorgers kenbaar maken dat een mantelzorger in aanmerking komt voor de mantelzorgwaardering.

Ondersteuning voor mantelzorgers

Daarnaast biedt gemeente Winterswijk op diverse manieren ondersteuning aan mantelzorgers. Deze ondersteuning wordt verzorgd vanuit VIT-Hulp bij mantelzorg en is gericht op mantelzorgers met behoefte aan informatie, advies en begeleiding, emotionele steun of bijvoorbeeld praktische hulp. Ook mantelzorgers die zich overbelast voelen, zijn bij VIT-Hulp bij mantelzorg aan het juiste adres.

Meer informatie over de ondersteuning bij mantelzorg is te vinden op de website www.vithulpbijmantelzorg.nl