aalderink

 

aalderink(door Jan Ruesink)

WINTERSWIJK – Het asielzoekerscentrum Winterswijk weert deze zomer bewoners uit Oost-Europa. Aanleiding vormen de vele incidenten met deze groep asielzoekers die de laatste tijd voor overlast en onrust zorgen in de wijk De Rikker rondom het centrum. Dat blijkt uit een brief van wethouder Wim Aalderink van de gemeente

Foto: Wim Aalderink  Winterswijk, die in handen is van omroep RTV Slingeland.  Inmiddels is een zestal onruststokers al overgeplaatst naar een ander azc en is de beveiliging in de wijk opgevoerd.

De maatregelen zijn een direct gevolg van een onlangs gehouden overleg tussen wijkbewoners, azc en gemeente naar aanleiding van de grote onrust over de veiligheid in de nieuwbouwwijk. Eerder dit jaar was er al een schietpartij op het azc, werden er  in de buurt inbraken gepleegd, meisjes lastiggevallen, zaten er asielzoekers op een dak en wierp een persoon zich voor een auto.

Het Centraal Orgaan Asielzoekers gaat nu direct twee maatregelen treffen. Het beveiligingsteam bij het azc wordt met één persoon uitgebreid en er komt deze zomer geen nieuwe instroom van bewoners uit Oost-Europese landen. “Omdat de overlastveroorzakers vooral uit die groep komen”, zo legt Aalderink uit in een brief aan het omwonendenoverleg. “Het COA is reeds gestart met het overplaatsen naar een andere locatie van een zestal bewoners dat  voor overlast zorgt. De mensen die niet voor overlast zorgen, blijven in Winterswijk. Het betreft hier twee gezinnen.”

“Wij realiseren ons dat dit tijdelijke maatregelen zijn, terwijl u vraagt om structurele oplossingen. Dit realiseert het COA zich ook. Daarom heeft de gemeente bij het COA aangegeven dat wij hierover op korte termijn in gesprek willen met het hogere management. Terwijl dus nu een aantal maatregelen wordt getroffen, doen wij ondertussen moeite voor een meer definitieve verbetering van de situatie.”

Inbraken

De buurtbewoners hebben ook zorgen geuit over de reeks inbraken in de afgelopen periode. “De politie heeft ons laten weten de

incidenten uiterst serieus te nemen”, aldus Aalderink. “Er is een gespecialiseerd rechercheteam ingeschakeld dat momenteel het onderzoek naar deze inbraken in behandeling heeft. In het belang van het onderzoek kan er geen verdere informatie worden gegeven. Mogelijk heeft de politie buurtbewoners nog actief nodig bij het onderzoek. Zodra het onderzoek is afgerond, worden de resultaten gedeeld met de buurt. “

De wethouder benadrukt dat “het AZC en ook de buurt rondom het AZC voortdurend onze aandacht heeft. Helaas is het niet altijd mogelijk om problemen direct of op de meest wenselijke manier aan te pakken. We hebben te maken met wet- en regelgeving. Toch nemen wij uw situatie serieus en zien wij u als belangrijke samenwerkingspartners, naast het COA en de politie.”