fcwinterswijklogo

fcwinterswijklogoWINTERSWIJK – Mobiele telefoons zijn per 1 augustus verboden in de kleedkamers van FC Winterswijk voor de jeugd tot 18 jaar. Het bestuur van de voetbalclub heeft daartoe in overleg met de jeugdcommissie besloten. Dit ter voorkoming van diefstal, vernieling en mogelijk ‘zeer vervelende situaties’ als pestgedrag en het maken en verspreiden van intieme foto’s. Het bestuur doet in het deze week verschenen clubblad een ‘dringende’ oproep aan de jeugd en ouders om mobieltjes zoveel mogelijk thuis te laten bij een wedstrijd of training. Als jongeren toch een telefoon bij zich hebben, wordt die ingenomen en

opgeborgen in een locker. Ook zal in alle kleedkamers een bordje worden opgehangen met een pictogram, waarop is aangegeven dat de mobiele telefoon verboden is in de betreffende ruimte. Leiders en trainers krijgen binnenkort een nadere instructie voor de nieuwe procedure.