gemeentewinterswijklogo

 

gemeentewinterswijklogoWINTERSWIJK – De gemeente Winterswijk wil tijdens het Volksfeest op vrijdag 26 en zaterdag 27 augustus bij wijze van proef een bewaakte fietsstalling in de zogenoemde ‘blikbak’ op de Wheme realiseren. De gemeente zoekt twee verenigingen die de fietsenstalling op vrijdag en zaterdag willen beheren.

 

De opbrengst van de fietsenstalling (€ 2,- per bewaakte fiets) is volledig voor de beherende verenigingen die hiermee de clubkas kan spekken. Met de vereniging zullen in goed overleg afspraken over het beheer worden gemaakt. De fietsenstalling is op beide feestdagen in gebruik van 11.00 tot 01.30 uur.

 

Verenigingen die belangstelling hebben om de bewaakte fietsenstalling te beheren worden opgeroepen om vóór 5 augustus te reageren door een mail te sturen naar gkrosenbrink@winterswijk.nl met vermelding van een contactpersoon en telefoonnummer voor nader overleg. Ook dient men aan te geven aan welke dag men de voorkeur geeft om het beheer uit te voeren.