vriezehuis1

 

vriezehuis1WINTERSWIJK – De gemeenten Aalten, Oost Gelre en Winterswijk werken samen aan een nieuwe erfgoednota voor de periode 2017-2020. De colleges van B en W van de drie gemeenten hebben de conceptnota dinsdag vastgesteld.

 Uit verschillende onderzoeken blijkt dat cultuur en erfgoed een belangrijke bijdrage leveren aan de economie en maatschappij in de Achterhoek. Erfgoed  draagt bij aan het toerisme en aan een aantrekkelijk vestigings­klimaat voor bewoners en bedrijven. Daarom werken Aalten, Oost Gelre en Winterswijk samen aan een nieuw erfgoedbeleid.

De gemeenten zetten in op het tegengaan van leegstand bij erfgoed

door het in kaart brengen, herbestemming en het verlenen van medewerking aan kleinschalige projecten om erfgoed onder de aandacht te brengen. Ook willen de gemeenten de eigenaren van monumenten ondersteunen bij het verduurzamen van hun bezit, bijvoorbeeld door hen een energiescan aan te bieden.

 

Inwoners en organisaties hebben tot 17 augustus de gelegenheid om te reageren op de conceptnota. De stukken liggen ter inzage bij de drie gemeenten. In september wordt de nota opnieuw aangeboden aan de colleges. Uitgangspunt is dat de nota in oktober door de gemeenteraden wordt vastgesteld.