Judith Kadee 1 c Catherine Rockhold

 

 

Judith Kadee 1 c Catherine RockholdWINTERSWIJK – Villa Mondriaan in Winterswijk krijgt per 1 september een nieuwe directeur: Judith Kadee (23).  Evenals de huidige directeur, Anne Kremers, werd Kadee deels opgeleid in Villa Mondriaan. Zij vervulde de eerste helft van vorig jaar de functie van junior directeur.

 

Anne Kremers (27) is gedurende drie jaar directeur geweest van Villa Mondriaan. Destijds werd ze vanuit de positie van junior directeur door Wim van Krimpen (Kunsthal Rotterdam, Gemeentemuseum Den Haag, Amsterdam Art Fair) voorgedragen voor deze functie.  Met grote ijver, creativiteit en doorzettingsvermogen heeft zij volgens het bestuur Villa Mondriaan een gezicht gegeven, het museum verbonden met musea in binnen- en buitenland en een programma ontwikkeld met uiteenlopende activiteiten gericht op educatie, lezingen en cursussen. In 2014 breidde ze het museum uit met een Paviljoen voor Hedendaagse Kunst. Ze was verantwoordelijk voor een aantal spraakmakende tentoonstellingen. Hoogtepunt was wel de tentoonstelling ‘Mondriaan en Nolde in de natuur’ in de zomer van 2015. Zij verzamelde een grote groep vrijwilligers en gaf daar leiding aan. Anne Kremers heeft er volgens het bestuur zeer toe bijgedragen dat Winterswijk met Mondriaan op de kaart staat. Ze heeft het bestuur laten weten in september haar functie te willen neerleggen.

 Haar opvolgster, Judith Kadee vervulde in de eerste helft

van vorig jaar de functie van junior directeur en heeft voor haar Bachelor gestudeerd aan Amsterdam University College (Liberal Arts and Science) en voor haar Master Museum Studies aan University College London. Kadee heeft onder andere gewerkt bij de Saatchi Gallery in Londen en EYE Filmmuseum in Amsterdam. Zij zal zich bij de opening van de wintertentoonstelling ‘Mondriaan meets Komrij’ op 9 september a.s. presenteren. Het bestuur verwacht dat zij de lijn die door Anne Kremers is ingezet zal voortzetten, verdiepen en uitbouwen. Wim van Krimpen blijft aan het museum verbonden als adviseur.