vredensehof1WINTERSWIJK – Vanaf woensdag 10 augustus komen de eerste asielzoekers naar de tijdelijke opvanglocatie op de Vredense Hof in Winterswijk. De gemeente Winterswijk heeft vandaag bekendgemaakt dat ze afspraken heeft gemaakt met het COA over de opvang.

De afspraken gaan over het aantal asielzoekers dat wordt opgevangen, de duur van de aanvullende opvang, de organisatie in de opvanglocatie, de communicatie met de buurtbewoners en het onderwijs voor de kinderen van asielzoekers. De afspraken zijn vastgelegd in een bestuursovereenkomst.

 

Bij het maken van de afspraken heeft de gemeente rekening gehouden met de toezeggingen die eind februari tijdens de inloopavonden aan de buurtbewoners zijn gedaan. Zo is vastgelegd dat er maximaal tweehonderd asielzoekers voor een periode van twee jaar in Vredense Hof mogen worden ondergebracht. Deze termijn gaat in op het moment dat de eerste

asielzoekers het pand betrekken. Naar verwachting komen de eerste asielzoekers half augustus aan. In de overeenkomst is ook bepaald dat de opvang uiterlijk op 1 september 2018 eindigt en dat verlenging niet mogelijk is. Daarmee is voor alle partijen duidelijk binnen welke periode de tijdelijke opvanglocatie operationeel is. 

 

De Vredense Hof wordt een zogeheten aanvullende opvanglocatie (avo). Kenmerkend voor een avo is dat het een kleinschalige en tijdelijke opvang voor asielzoekers is. De eerste bewoners worden vanaf 10 augustus verwacht.