deesch
deeschWINTERSWIJK -Bewoners van de Rusthuisstraat en de medenzeggenschapsraad van basisschool De Esch maken zich grote zorgen om de verkeersveiligheid rondom de school. “Het is wachten op een ongeluk”, zo geven betrokkenen aan in een gehouden enquete. Een van de oorzaken is het tekort aan parkeerplaatsen. Er wordt nu contact gezocht met de gemeente om de veilgheid te vergroten.
Uit het onderzoek van de buurt en de school blijkt dat vooral fietsen op de stoep en parkeren tot gevaarlijke situaties leidt. De directie van de vrije school herinnert leerlingen en ouders er regelmatig aan dat fietsen op de stoep en op het toegangspad naar school niet is toegestaan en zal leerlingen en ouders die dat toch doen daarop blijven aanspreken.
Rondom de school is gebrek aan parkeergelegenheid, zo bevestigt het onderzoek. Structureel zijn er vijf parkeerplaatsen te weinig. Hierdoor wordt soms op alternatieve plekken geparkeerd, wat de veiligheid niet ten goede komt. Op regenachtige dagen is het probleem groter.
Betrokkenen geven aan dat ze zich ernstig zorgen maken over de huidige situatie. “Het is wachten op een ongeluk” en “het is ernstig dat juist een straat waar ook een school staat de situatie zo onveilig is”, zijn enkele opmerkingen van direct betrokkenen in de enquête. Als oorzaak noemen zij de slechte inrit naar de school.
Bewoners van de straat en ouders/medewerkers van de school gaan nu gezamenlijk in overleg met de gemeente om oplossingen te bespreken. De directie van de school geeft aan te hechten aan een goede relatie met de buurt en het prettig te vinden samen met de bewoners te werken aan oplossingen.
De school verheugt zich in toenemende belangstelling, vooral voor de kleuterklas zijn veel aanmeldingen, waardoor de noodzaak tot een oplossing te komen groter wordt.