denhelderwateroverlast

denhelderwateroverlastWINTERSWIJK – De grote wateroverlast van de laatste dagen bedreigt de voortgang van de renovatie van watermolen Den Helder bij Winterswijk. De wildstromende Boven Slinge is een grote tegenvaller voor het project van het waterschap Rijn en IJssel. Vanavond wordt met man en macht gewerkt om de Oliemölle te stutten. Uit leemputten wordt daartoe  zand uitgevoerd.

De restauratie van Den Helder is nodig om het complex in stand te houden. De molengebouwen zijn in slechte staat en de waterraderen zijn niet meer aanwezig. De kademuren zijn slecht en de stuw voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. oorpsornkelijk zou het project half juli 2016 worden afgerond, maar de vraag is of dat nu gehaald wordt.

 

Foto: Met zand worden de kademuren gestut. Foto Wim Ruesink