gemeentewinterswijklogo

gemeentewinterswijklogoWINTERSWIJK – Verklaringen Omtrent Gedrag (VOG’s) worden in de toekomst gratis voor organisaties in Winterswijk die met vrijwilligers werken. De gemeenteraad van Winterswijk heeft zich donderdagavond unaniem geschaard achter een CDA-motie waarin B en W verzocht wordt de mogelijkheden daartoe te onderzoeken.

Het CDA had de motie ingediend omdat de overheid de prijs van VOG-verklaringen per 1 maart met maar liefst 38 procent verhoogd heeft, terwijl vrijwilligersorganisaties, die het financieel vaak niet makkelijk hebben, toch veel baat kunnen hebben bij die documenten. VOG’s worden namelijk afgegeven aan vrijwilligers die met kwetsbare groepen of met geld omgaan en met zo’n papier kunnen aantonen dat zij geen strafbare feiten hebben gepleegd op dat terrein. Het CDA merkt daarbij op dat het overgrote deel van de Winterswijkse bevolking vrijwilligerswerk doet bij bijvoorbeeld scholen, muziekverenigingen, kerken e.d. Voor vrijwilligers bij sportorganisaties, aangesloten bij NOC*NSF, is zo’n verklaring overigens al gratis.