willinksweust

willinksweustWINTERSWIJK/ARNHEM – Na een proces van kavelruil is in Winterswijk-oost veertig hectare grond vrijgekomen voor de inrichting van nieuwe natuur. Het gaat om vijftien percelen in vijf gebieden in Winterswijk-oost en Osink-Bemersbeek. De provincie organiseert op woensdag 15 juni  een inloopbijeenkomst over het schetsontwerp voor de natuurinrichting in Winterswijk-oost en het definitieve natuurinrichtingsplan voor Osink-Bemersbeek. Bewoners   kunnen daar met verbetersuggesties komen.

Deze percelen zijn eigendom van de provincie en onderdeel van het Gelders Natuur Netwerk (GNN). De Dienst Landelijk Gebied en de provincie hebben hiervoor inrichtingsplannen opgesteld. De bestemming van de gronden is al gewijzigd van landbouw naar natuur.

Na de inloopbijeenkomst worden de definitieve inrichtingsplannen opgesteld en worden de gebieden ingericht. De werkzaamheden iworden naar verwachting in 2017/2018 uitgevoerd.

Als dat klaar is, verkoopt de provincie de ingerichte natuurgebieden. Bij de verkoop wordt de inrichting en het beheer van de gebieden geborgd door kwalitatieve verplichtingen en/of een kettingbeding.

De inloopbijeenkomst van 15 juni is tussen 15:00 en 19:00 uur in Hotel de Lindeboom, Kottenseweg 152, Winterswijk.