vredensehof1WINTERSWIJK – Het college van B en W van Winterswijk heeft Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé formeel toestemming verleend om asielzoekers op te vangen in de leegstaande vleugel van woonzorgcentrum Vredense Hof.

Eind februari diende de zorginstelling een vergunningaanvraag in bij de gemeente voor de tijdelijke opvang van asielzoekers in Vredense Hof aan de Homansbos. Een vergunning is nodig omdat het gebouw volgens het geldende bestemmingsplan bedoeld is voor woonvormen die gericht zijn op zorg. De opvang van asielzoekers past niet helemaal binnen het bestemmingsplan, omdat er in dit geval geen sprake van is zorgverlening en omdat de bestaande woningen mogelijk gebruikt zullen worden door meer dan één huishouden per woning.

Het college heeft besloten een tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan toe te staan om de opvang van 200 asielzoekers voor een periode van twee jaar mogelijk te maken. Wanneer de eerste asielzoekers het pand kunnen betrekken is op dit moment nog niet bekend. De leegstaande vleugel van Vredense Hof dateert van 1974 en staat inmiddels drie jaar leeg. Het gebouw moet daarom eerst weer geschikt worden gemaakt voor bewoning.

De omwonenden zijn via een nieuwsbrief geïnformeerd over het collegebesluit.