gemeentewinterswijklogo

gemeentewinterswijklogoWINTERSWIJK – De bijna complete gemeenteraad van Winterswijk heeft  vanavond met grote verontwaardiging gereageerd op het handelen van de SP-fractie bij het thuishulp-protest. Ook spraken alle fracties (behalve de SP) van slappe excuses van SP-fractievoorzitter Rensen jegens gemeentebestuurders vanavond. Meerdere fracties gaven zelfs aan dat samenwerken met de SP in de Winterswijkse gemeenteraad nu erg moeilijk zal worden. Ook de positie van vervangend commissielid Mosje Meijler, de plaatselijk voorzitter van de SP, staat nu onder druk.

In de gemeenteraadsvergadering van vanavond 31 maart nam SP-fractievoorzitter Jeroen Rensen het woord over de bezetting van het gemeentekantoor door thuishulpen, FNV en de SP op 29 februari. Volgens Rensen zijn toen in de emotie “niet passende” uitlatingen gedaan over het beëindigen van de bezetting door de politie op last van de burgemeester. De SP noemde dat ingrijpen toen fascistisch en horend bij een bananenrepubliek. Daarvoor bood Rensen vanavond excuses aan tegenover de gemeenteraad en de bevolking. Ook zei hij dat op social media wethouder Saris en burgemeester Van Beem verwensingen aan hun hoofd geslingerd hadden gekregen, “waarvoor onze welgemeende excuses”. Dat betrof onder meer de uitspraak dat Saris ‘over lijken’ ging.

Ruth van der Meulen (Winterswijks Belang) reageerde daarop door te stellen ernstig geschokt te zijn door de bewoordingen van de SP. De partij zou democratisch genomen besluiten hebben ontkend, angst hebben gezaaid en onrust hebben aangewakkerd. “Daarmee heeft de partij een golf van negativiteit over Winterswijk uitgestort, waardoor de bestuurlijke samenwerking met deze partij tot onder het vriespunt is gedaald. Dit biedt geen nieuwe basis om verder te gaan in de gemeenteraad. U heeft zich buiten de raad geplaatst.”

Volgens CDA’er Elferdink heeft de SP democratische rechten misbruikt met de bezetting van het gemeentekantoor. “Zelfs na het aanbieden van de eerste excuses op de SP-website ging de partij door met kwalificaties als ratten. Denken ze wel echt na voor ze iets typen?”

Ook de VVD noemde bij monde van fractievoorzitter Visser de opstelling van de SP volkomen misplaatst. Ook hij vond dat de verhoudingen in de raad onder druk zijn komen te staan. PvdA’er Hartjes zei dit in zijn jarenlange ervaring nog nooit meegemaakt te hebben. “Een opmerking als fascistisch doet pijn en maakt samenwerking heel moeilijk”. Vlam (D66) sprak van een onbesuisde actie van de SP. “Zeker omdat de SP de besluiten waar zij tegen protesteerde, destijds in de gemeenteraad nooit heeft aangevochten”. Vlam zei dat hij een democratisch gekozen partij niet uit de raad kan verbannen, maar kondigde wel aan dat hij het vervangend lidmaatschap van SP Winterswijk-voorzitter Mosje Meijler in zijn fractie aan de orde zal gaan stellen.

Ook burgemeester Van Beem zei zich enorm beschimpt te hebben gevoeld. Volgens hem had hij de SP geadviseerd die bewuste avond het gebouw ordelijk te verlaten, maar de SP heeft er bewust op aangestuurd om de politie in te laten schakelen. “Protesteren is goed, maar er zijn wel grenzen aan.”

Alle partijen vonden dat de excuses van Rensen te slap en onvoldoende waren. Jeroen Rensen gaf aan niet te willen reageren op alle uitspraken omdat de zaak nu bij Justitie ligt. Rensen wordt volgende week door de politie gehoord over de bezetting, evenals de TSN-thuishulpen eerder deze week.