denhelder

denhelderWINTERSWIJK – Vandaag, dinsdag 29 maart is het bedrijf Pannekoek GWW uit Vaassen begonnen met de renovatie van de stuw bij Den Helder. De werkzaamheden duren waarschijnlijk tot medio juli, zo heeft de opdrachtgever, het Waterschap Rijn en IJssel bekendgemaakt.

De handbediende stuw, de brug en de kademuren zijn toe aan renovatie/vervanging.

De werkzaamheden bestaan uit het aanbrengen van een bodembescherming in de bestaande watergang, het renoveren van het
bestaande vloedbed, het renoveren van de bestaande kademuren, het aanbrengen van een nieuwe volledig geautomatiseerde stuw en het vervangen van de brug. Daarnaast gaat eigenaar H. Jansen van de watermolens, nieuwe waterraderen aanbrengen.
Bypass
Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren moet de watergang ter hoogte van de stuw (ook wel de bouwkuip genoemd) drooggezet worden. Om dit te kunnen uitvoeren dient de afvoer van de Boven-Slinge gewaarborgd te worden middels een bypass. Deze bypass zal worden gemaakt van duikers, die het water om de bouwkuip heen leiden.
Na afloop van de werkzaamheden worden deze duikers weer verwijderd.
Tijdens de uitvoering van het project wordt de Meester A. Th. ten Houtenlaan ter hoogte van de stuw afgezet en is deze gedurende de werkzaamheden gestremd voor doorgaand (fiets-) verkeer. Het (fiets-) verkeer wordt middels bebording omgeleid.