plasterk

plasterkWINTERSWIJK – Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken treedt niet in een oordeel over de ontruiming van het gemeentekantoor Winterswijk door burgemeester Van Beem drie weken geleden. Volgens de bewindsman is het aan de gemeenteraad om te oordelen of het uitzetten van actievoerende thuishulpen en een SP-raadslid al dan niet gerechtvaardigd was. Plasterk schrijft dit vandaag in antwoord op vragen van het Kamerlid Ronald van Raak van de SP.

Volgens Plasterk heeft de burgemeester op die bewuste avond van maandag 29 februari besloten het gemeentehuis van Winterswijk te ontruimen “nadat bleek dat actievoerders niet de voorschriften en beperkingen in acht namen die door de burgemeester waren gesteld.”

Volgens de bewindsman was die ontruiming niet in strijd met de mogelijkheid voor fracties om een openbare fractievergadering te houden, zoals de SP die avond deed. Actievoeren mag volgens hem, maar actievoerders moeten zich houden aan de voorschriften van de burgemeester ter handhaving van de openbare orde en veiligheid. Als ze dat niet doen, kan de burgemeester daar consequenties aan verbinden.

Plasterk spreekt dus geen oordeel uit over de rechtvaardigheid van de ontruiming. Dat is volgens hem aan de betrokken burgemeester. “Deze legt daarover verantwoording af in de gemeenteraad. de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties treedt niet in de beoordeling van de gerechtvaardigheid van deze ontruiming.”