splogo

splogoWINTERSWIJK – Met het schaamrood op de kaken heeft de SP-afdeling Winterswijk excuses gemaakt voor de woorden ‘fascistisch’ en ‘dictatoriaal’, waarmee de partij het optreden van burgemeester Van Beem tegen de protesterende thuishulpen veroordeelde.

Afdelingsvoorzitter Mosje Meijler gaat op de site van de plaatselijke afdeling diep door het stof voor deze woorden, die hij ‘vanuit kwaadheid en emotie’ heeft gebezigd. Daarmee heeft hij naar eigen zeggen een van de regels bij het opstellen van verklaringen geschonden.

“Maar het gevoel dat er achter zat was wel oprecht, het voelde namelijk wel zo dat een overheid een legitieme vergadering van een politieke partij verstoorde, censuur pleegde om zo politieke tegenstand de kop in te drukken. En dan kom je al gauw bij de gebruikte woorden uit”, aldus Meijler.

Afgelopen week is er tot tweemaal toe telefonisch contact geweest met de burgemeester, ook om dat gevoel uit te leggen, zo meldt hij. “En na beraad met anderen in de partij is toch besloten om de gebruikte woorden terug te trekken. Onwettig en ondemocratisch daar blijven wij achter staan. Volgens de gemeentewet mag een raadslid en zijn gasten 24 uur per dag gebruik maken van de faciliteiten van de gemeente, het gemeentekantoor hoort daar ook bij. De gemeente stelt dat dit niet voor het gemeentekantoor geldt omdat dit een ambtenaren gebouw zou zijn en er niet vergaderd zou worden. Dat is in principale onjuist, er wordt soms wel degelijk vergaderd of een bijeenkomst belegd.”

Partijgenoot en Tweede Kamerlid Ronald van Raak heeft inmiddels schriftelijke vragen gesteld aan minister Plasterk van binnenlandse zaken over de kwestie. Van Raak wil van de bewindsman weten hoe hij denkt over de ontruiming op last van de burgemeester.