gemeentewinterswijklogo

gemeentewinterswijklogoWINTERSWIJK – De gemeente Winterswijk heeft een besluit genomen over de toekomst van Beschut Binnen, het onderdeel van Hameland voor mensen die zijn aangewezen op een beschutte werkplek. Komende tijd wordt onderzocht of dit onderdeel samen met aanbieders van Wmo dagbesteding vormgegeven kan worden.

Vorig jaar hebben de gemeenteraden van de Hamelandgemeenten (Aalten, Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk) besloten Hameland te ontmantelen. Dit gebeurt in fases. Op 1 januari 2017 moet de ontmanteling zijn afgerond. Winterswijk heeft al besloten dat het onderdeel ‘Ontwikkelen en Detacheren’ uitgevoerd gaat worden door de Sociale Dienst Oost Achterhoek.

Over de toekomst van het  het onderdeel ‘Beschut Binnen’ was tot nu toe nog geen besluit genomen. Daarvoor is een aantal varianten onderzocht. Zo is bekeken of er een coöperatie van bedrijven opgericht kan worden die dit onderdeel kan uitvoeren. Daarnaast is samenwerking met Laborijn in Doetinchem onderzocht. Tot slot is bekeken of er samengewerkt kan worden met zorgorganisaties die nu dagbesteding aanbieden.

Meest kansrijk
De variant combinatie met  zorg komt nu naar voren als het meest kansrijk. Daarbij worden bijvoorbeeld gecombineerde groepen gemaakt met Wmo dagbesteding en Wsw Beschut Binnen. Hierdoor komen volgens de gemeente mensen terecht op de plek waar zij zich het beste voelen en functioneren.

Zestig mensen
In totaal zijn ongeveer 60 mensen uit Winterswijk aangewezen op een beschutte werkplek. Alle anderen die bij Hameland werken, moeten zoveel mogelijk worden gedetacheerd bij een reguliere werkgever.

De aangesloten gemeenten stellen in deze weken hun visie vast. Daarna wordt de visie uitgewerkt in een inrichtingsplan voor Beschut Binnen. Dit plan moet in juni worden opgeleverd. Vanaf januari 2017 wordt de nieuwe opzet van ‘Beschut Binnen’ van kracht.