oostgelrelogo

 

oostgelrelogoOOST GELRE/WINTERSWIJK –Het college van B&W van Groenlo heeft de gemeenteraad voorgesteld om maximaal 200 vluchtelingen voor een periode van hoogstens vijf jaar op te vangen in een noodopvang of in een satelliet-azc. Daarnaast gaat Oost Gelre aan de slag met de huisvesting van de toegewezen vergunninghouders. Als dat een zogeheten satelliet-AZC wordt, kan dat ook gevolgen hebben voor het AZC in Winterswijk.

 

 

De gemeenteraad heeft vorig jaar al in een motie aangegeven dat Oost Gelre haar verantwoordelijkheid moet nemen in de opvang van vluchtelingen. “Er ligt op dit moment nog geen concrete vraag van het COA (Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers) aan onze gemeente voor de opvang van vluchtelingen, maar die kan natuurlijk wel komen. We hebben met het COA gesproken over kleinschalige opvang. Als de raad hiermee instemt moeten we de vraag beantwoorden, welke locaties zijn hiervoor geschikt of geschikt te maken. Deze vraag willen we ook aan onze inwoners voorleggen.”

 

Noodopvang of satelliet-azc

 

Kleinschalige opvang betekent noodopvang of een satelliet-azc. Bij noodopvang gaat het om de tijdelijke opvang van vluchtelingen. Het tentenkamp op Heumensoord in Nijmegen is een bekend voorbeeld. Maar dat is niet waar Oost Gelre voor kiest, aldus burgemeester Bronsvoort. “Wij denken bij noodopvang aan het gebruik van leegstaande panden of het plaatsen van tijdelijke woonunits.”

 

Een satelliet-azc is een kleinere opvanglocatie waarbij de voorzieningen beperkter zijn. De asielzoekers en begeleiding maken in dat geval voor wat betreft de voorzieningen gebruik van een nabijgelegen volwaardig AZC. In de omgeving van Oost Gelre zijn dat de azc’s in Barlo en Winterswijk.

 

Locaties opvang

 

Het college wil een goede afweging maken in het kiezen van een locatie voor noodopvang of satelliet-azc. Burgemeester Bronsvoort doet daarin ook een oproep aan inwoners en ondernemers. “Er zijn verschillende locaties denkbaar. Deze kunnen variëren van een leegstaand bedrijfs- of kantoorpand  tot een braak liggend terrein voor woningbouw.”

 

Op dinsdag 16 februari buigt de raadcommissie zich over het voorstel van het college. Dat gebeurt in een openbare zitting in het Stadhuis in Groenlo. In de commissie kunnen inwoners ook inspreken en kunnen raadsleden vragen stellen aan het college. Vervolgens neemt de raad op dinsdag 1 maart een besluit.