aanbestedingivo

aanbestedingivoWINTERSWIJK – Schilder Ivo Graff van Ivo Schilderwerken uit Winterswijk heeft een felle discussie ontlokt over het gemeentelijke aanbestedingsbeleid. Op zijn Facebook-pagina hekelt Graff in felle bewoordingen het feit dat het oude raadhuis momenteel geschilderd wordt door een bedrijf uit Aalten, Hans Graven. “Er hangt ook nog een vlag van 100%Winterswijk, wat een koekebakkers”. Graff krijgt op Facebook zowel bijval als kritiek op zijn uithaal naar de gemeente. Raadslid Tom van Beek (VVD) laat weten in ieder geval navraag te gaan doen naar de aanbesteding.

Medestanders van Graff spreken schande van het gunnen van de schilderklus aan een bedrijf  uit Aalten, “Belachelijk”,  “Winterswijk moet zich schamen” en “heel raar. Misschien een neefje van een gemeenteraadslid”, zijn slechts enkele van de tientallen steunbetuigingen aan de Winterswijkse schilder. Zij hekelen vooral het feit dat de gemeente haar inwoners aanmoedigt om bestedingen in eigen plaats te doen, maar zelf buiten de plaats inkoopt.

Anderen daarentegen wijzen erop dat Winterswijkse bedrijven zelf ook opdrachten verrichten buiten de gemeente. Daaronder ook schilders. “Heb je die klus in Haaksbergen en L’voorde al af Ivo?”, sneert Hans Aalbers.

En:Best begrijpelijk al die reacties, maar ik neem niet aan dat iedereen dit jaar in Winterswijk op vakantie gaat en dat de auto die we in de toekomst gaan aanschaffen er één is van een Winterswijkse ondernemer”, reageert Ronald Kettelarij.

Ondernemer Henk Kip adviseert de kibbelende partijen eerst eens naar de aanbestedingsregels te kijken voor een oordeel te vellen. In die verwijzing naar de regels staat onder andere: ”De Gemeente zoekt actief naar mogelijkheden voor de lokale en regionale economie en doet dit binnen de bestaande regelgeving en zonder dat dit tot enigerlei vorm van discriminatie van ondernemers leidt. Lokale en regionale ondernemers hebben geen bevoorrechte positie ten opzichte van andere ondernemers. De Gemeente heeft echter wel oog voor de belangen van de lokale en regionale ondernemers.”

VVD-raadslid en ondernemer Tom van Beek meldt: “Ivo, Winterwijkse bedrijven moeten een eerlijke kans hebben om prijs op te geven zeker bij zulke prominente gebouwen waar je je als bedrijf mooi mee kan presenteren. Het is natuurlijk wel beter om meerdere bedrijven uit te nodigen om prijs op te geven zodat de door de burgers zuur betaalde belastingcenten goed besteed worden.” Wel belooft hij navraag te gaan doen.